Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Informace o škole > Úplata > Úplata za MŠ

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

nám. Jiráskovo 31, 373 65 Dolní Bukovsko

 

 

 

č.j. zsms-db/157 /2018 V Dolním Bukovsku dne 18. červen 2018

 

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Bukovsko podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

s t a n o v u j e

 

- základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši 300,- Kč za měsíc.

-Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

- úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 150,- Kč za měsíc,

- pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a za školní stravování ve stanoveném termínu, může ředitel ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do konce předcházejícího kalendářního měsíce.

Bude vybírána společně s platbou za stravné.

 

Zákonným zástupcům, pobírajícím sociální příplatek, je možné po dohodě s vedením

školy úplatu snížit nebo prominout.

 

 

 

 

Mgr. Anna Šubrtová

ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko