Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zpráva > Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva za školní rok 2018-2019

 

 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

   nám. Jiráskovo 31

373 65 Dolní Bukovsko

IČO 75001365, DIČ CZ75001365

zsdbuk@seznam.cz , 385 726 122, 607 089 002

 

 

 

č.j.: zsms-db/208/2019

 

 

 

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Dolní Bukovsko 

školní rok 2018/2019

vypracovala: Mgr. Anna Šubrtová

    ředitelka ZŠ a MŠ

 

 Obsah

 1. Základní údaje o škole............................................................................................... 3
 2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů............................................................... 5

Vzdělávací obor............................................................................................................. 5

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy......................................... 6
 2. Údaje o přijímacím řízení a zápisu............................................................................ 8
 3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.......................................................................... 9
 4. Údaje o prevenci rizikového chování...................................................................... 18
 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)............................. 22
 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti................................................. 25
 7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI.............................................................. 30
 8. Základní údaje o hospodaření................................................................................ 30
 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.................................. 31
 10. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání a v rámci celoživotního učení................ 31
 11. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích.......... 32

zdrojů........................................................................................................................... 32

 1. Údaje o spolupráci s odbory, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími.................. 32

partnery při plnění úkolů vzdělávání........................................................................... 32

 1. GDPR..................................................................................................................... 32

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

 

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu na konci tohoto školního roku navštěvovalo 185 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí.

Pokračovala modernizace školy. Stavba nové tělocvičny nabrala oproti plánu zpoždění, na konci školního roku ještě nebyla zkolaudována. O prázdninách navázaly práce na letní rekonstrukci r. 2018 – odstranění starých nátěrů a vymalování chodby a schodiště druhého stupně. Vybaveny novým nábytkem byly všechny třídy 1. stupně. Žáci 2. stupně dostali k dispozici nové skříňky k uložení sportovního oblečení a obuvi na hodiny TV. Ve  třídách 1. stupně a přilehlé chodbě se také podařilo vyměnit osvětlení. Terasa u jídelny byla dovybavena stoly včetně zastínění, které budou mít multifunkční využití – letní jídelna, venkovní učebna či prostor pro trávení času o přestávkách. Veškeré úpravy výrazně přispěly nejen k estetickému vzhledu školního prostředí, ale i ke spokojenosti žáků a pracovníků školy.

Vybavením pomůckami a materiály je škola na dobré úrovni, nově bylo pořízeno 20 tabletů určených pro výuku v jednotlivých třídách.

Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí.

Součástí základní školy je mateřská škola (MŠ), školní družina (ŠD) a školní jídelna (ŠJ). Kapacita základní školy je 210 žáků, ve třídách MŠ může být umístěno až 101 žáků, ŠD pojme 60 žáků. Ve školní jídelně se může vařit až 410 jídel denně pro strávníky z řad dětí, zaměstnanců i cizích strávníků.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitelka: Mgr. Anna Šubrtová

zástupce ředitele: Mgr. Ivana Faflíková

Kontakt

Tel.: 385 726 122, 607 089 002, fax: 385 726 281

e-mail: zsdbuk@seznam.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

Název zřizovatele

 

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 

náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385 726 101, 385 726 163

e-mail: makovickova@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

 

Kapacita

Mateřská škola

101

Základní škola

210

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

 

Mateřská škola

3

76

25,33

 

1. stupeň ZŠ

5

110

22

 

2. stupeň ZŠ

4

75

18,75

 

Školní družina

2

60

30

 

Školní jídelna MŠ

1

77

X

 

Školní jídelna ZŠ

1

181

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Předsedkyně

Ing. Petra Kokešová

 

Členové školské rady: 1) za školu: Mgr. Ivana Faflíková, Mgr. Marie Pilarčíková, Alena Malechová

                                  2) za městys: Ing. Petra Kokešová, Božena Janečková, Zdeněk Tůma

                                  3) za rodiče:  Mgr. Petra Šebešová, Ph. D., Tereza Kořínková, Bc. Pavlína Kovaříková

 

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole, SRPDŠ z.s. ( zapsaný spolek )

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Předsedkyně

Ivana Schořovská

 

SRPDŠ z.s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, složka číslo 49626 od 17. 6. 2016.

2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů

 

Tento školní rok byly všechny ročníky základní školy vzdělávány v oboru vzdělávání Základní škola (79-01-C/01) podle upraveného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. zsms-db/ 135 /2017. Mateřská škola a školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

Koncepce vzdělávání je zřejmá z hodnocení a sebehodnocení práce v dalších kapitolách.

 

Školní učební plán pro 1. stupeň

 

Vzdělávací obor

Časová dotace

Ročník

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

8

10

8

8

7

41/8

Matematika

5

5

5

5

5

25/5

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Prvouka

2

2

3

-

-

7/1

Vlastivěda

-

-

-

2

2

4/1

Přírodověda

-

-

-

2

2

4/1

Práce s počítačem

-

-

-

-

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Celkem

118/16

 

Školní učební plán pro 2. stupeň

Vzdělávací obor

Časová dotace

Ročník

Celkem

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

5

5

5

5

20/5

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

-

2

2

2

6

Matematika

5

5

5

5

20/5

Práce s počítačem

1

-

-

-

1

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

-

-

2

1

3/1

Přírodopis

2

2

1

2

7/1

Zeměpis

2

1

2

1

6/1

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

1

1

-

1

3/1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Pracovní výchova

1

1

1

1

4

Volitelné předměty

-

-

1

1

2/2

 Celkem

122/16

 

 

Volitelné předměty nabízené žákům 2. stupně jsou ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda semináře z přírodovědných předmětů – z chemie a přírodopisu.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Ve škole pracuje celkem 34 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD
(jedna na snížený úvazek), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracuje 6 učitelek (jedna na poloviční úvazek, zbytek úvazku dobírá ve ŠD). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až 36 let. Dvě učitelky jsou na rodičovské dovolené.

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Stupeň vzdělání

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

SOU

Tůmová Petra

samostatná odb. kuchařka

SOU

Machová Alena

kuchařka

SOU

Lomská Jitka

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ, topič

Hrušková Věra

účetní ZŠ a MŠ

Černý Petr

školník ZŠ, topič                                 

SOU

Dupalová Hana

uklizečka ZŠ

SOU

Laznová Drahomíra

uklizečka ZŠ

SOU

Kubíková Jitka

uklizečka MŠ

SOU

Vondrová Lucie

pom. kuchařka

SOU

Landová Zdena

pom. kuchařka

SOU

Kuklová Jitka

uklízečka  MŠ                                  

SOU

 

 

Počet pracovníků celkem

34

Počet učitelů ZŠ

13

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ, školní asistent, asistent pedagoga

6 + 2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Pracovnice ŠJ

6

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Stupeň vzdělání

Šubrtová A. - Šu

ředitelka ZŠ a MŠ

Faflíková I. - Fa

zástupce řed. ZŠ a MŠ, ŠMP

Maříková I. - Ma

TU 1. tř.

Fišerová H. - Fi

TU 2. tř.

Vomáčková J. - Vo

TU 3. tř.

Pincová H. - Pc

TU 6. tř.

Pilarčíková M. - Pi

TU 8. tř., VP

Pechová K. - Pe

ICT, TU 9. tř.

Zahradníková M. - Za

TU 4. tř., učitel 2. st.

Chroustová M. - Chr

TU 7. tř.

Pech P. - Pch

učitel 2. st.

Nedvědilová D. - Ne

TU 5. tř.

Nekolová L.

učitel 2. st.

Kliková Hana - Kl

vychov. ŠD

Mrázová A. - Mr

vychov. ŠD, učitelka MŠ

Jindrová Š.

učitelka MŠ

Malechová A.

zást. ř. pro MŠ

Bártová L.

učitelka MŠ

Jindrová K.

učitelka MŠ

Dvořáková I.

asist. pedagoga

Šalamounová J.

učitelka MŠ

Daňková I.

školní asistent

4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu

 

Do 1. třídy jsou zařazovány děti ze spádové oblasti po řádném zápisu. Na žádosti rodičů jsou přijímány i děti z jiných školních obvodů.

 

Počet zapsaných žáků

31

Počet žádostí o odklad školní docházky

7

Počet udělených odkladů

7

Počet neudělených odkladů

0

Převeden na jinou školu

0

Počet přijatých žáků do 1. ročníku

24

4 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí.

 

Do školní družiny škola přijímá děti na základě písemné žádosti rodičů. V letošním školním roce navštěvovalo ŠD 60 žáků. Z kapacitních důvodů škola nemohla uspokojit vyšší zájem rodičů. Škola umožnila žákům vstup a pobyt v budově 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (zajištěn dohled nad žáky).

 

Výsledky přijímacího řízení

Školy

5. třída

9. třída

Gymnázium

1

0

SOŠ (čtyřletý obor s maturitou)

x

14

Soukromé střední školy (čtyřletý obor s maturitou)

x

0

SOU

x

1

Celkem

1

15

 

15 žáků 9. třídy bylo rozmístěno hned v 1. kole. Všichni žáci si mohli podat 2 přihlášky. Na SOŠ a gymnázia se dělaly přijímací zkoušky řízené CERMATEM.

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

 

  

 


Výsledky Národního testování – SCIO

 1. ročník

Scio1.png

 

 

 Scio2.png

 

 Scio3.png

 

 

 Scio4.png

 Scio5.png

 

 

Výchovná opatření    

Třída

Napomenutí

Důtka třídního učitele

Důtka ředitele školy

Pochvaly

1.

0

0

0

0

2.

0

1

2

0

3.

0

1

0

0

4.

2

1

0

0

5.

1

9

1

6

6.

1

3

0

1

7.

1

4

0

9

8.

0

2

0

5

9.

0

0

0

19

Celkem

5

21

3

40

- za nevhodné chování ke spolužákům

- za neplnění školních povinností

- za nevhodné chování zvlášť závažného charakteru ke spolužákům

- za nevhodné chování při vyučování

- za neomluvenou absenci

- za krádež

- za aktivní přístup k práci

- za reprezentaci školy

- za pomoc při organizaci školních akcí

 

Žáci s podpůrnými opatřeními        

Třída

PO 1

PO 2

PO 3

Asistent pedagoga

0

0

2

1

1.

0

0

1

0

2.

0

1

0

0

3.

1

4

0

0

4.

2

0

0

0

5.

3

2

0

0

6.

0

2

0

0

7.

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

Celkem

6

9

3

1

- problémy s řečí (dysfázie)

- oslabení CNS typu ADHD

- dyslexie

- dysortografie

- zvýšená unavitelnost

- nezralost CNS

- krátkodobá paměť

- ADD syndrom

- nadprůměrné intelektové schopnosti

- mírné a středně závažné poruchy učení

 

6. Údaje o prevenci rizikového chování       

 

Použité zkratky:

PP – preventivní plán

RCH – rizikové chování

ŠMP – školní metodik prevence

VP – výchovný poradce

CAN – syndrom týraného a zneužívaného dítěte

TU – třídní učitel

OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dítěte

ŠPP – školní poradenské pracoviště

 

Prevence RCH je důležitou součástí školy, která byla plněna zpracováním a realizováním Školní preventivní strategie, jejíž součástí jsou:

- Specifikace školního preventivního pracoviště

- Preventivní program

- Školní program proti šikanování

- stanovení cílů prevence

- Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

- Bezpečnostní a krizový plán školy

- Školní plán proti syndromu CAN

- Plán prevence rizikového chování v dopravě

- Legislativní podklady a normy, metodická doporučení

- síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc

- závěrečná zpráva

 

Na plnění prevence RCH se podílel celý kolektiv učitelů, např.:

- aktivním zapojením do organizace akcí s preventivní tematikou

- aktivní činností každého zaměstnance školy při zjištění RCH, zejména TU

- důslednou a okamžitou spoluprací s rodinou

- okamžitým řešením záškoláctví ve spolupráci s OSPOD nebo výchovnou komisí

- využíváním Metodického doporučení k primární prevenci – MŠMT, zejména příslušných příloh, a   dalších dokumentů

 

Nadále velmi dobře funguje spolupráce preventivního týmu. Výchovný poradce a školní metodik prevence společně hodnotí situaci v jednotlivých třídách, spolupracují s třídními učiteli, se školní psycholožkou a vedením školy, komunikují s rodiči, vedou výchovné komise, přijímají společně opatření k nápravě, plánují preventivní a výchovné akce pro celou školu. Také realizace výchovných a preventivních programů probíhá společnými silami. Preventivní tým svou prací přispívá i k upevňování vztahů v kolektivu učitelů, které lze hodnotit jako nadstandardní, přestože v posledních letech proběhla částečná obměna personálu.

Ve škole se významnou měrou podílí na řešení RCH i externí psycholog. Přesto se projevy sociálně patologických jevů vyskytly:

 

Výskyt rizikového chování ve škole (obě pololetí)

Druh RCH

krádeže

neomluv. hodiny

alkohol

kouření

ostatní drogy

agresivní formy chování vč. šikany

snížená známka z chování

 

žáků

případů

hod.

žáků

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

2

3

počet

0

0

41

1

0

0

1

1

0

0

6

13

3

0

 

Realizované jednorázové aktivity pro žáky zaměřené na prevenci RCH

Název akce

Určeno pro

realizátor

Adaptační kurzy

4. - 7. tř.

ŠPP, TU, škol. psych.

Projektový den – šikana, agresivita, vztahy ve třídě

1. st.

TU 1. st.

Projekt 9. tř. - Učíme se vzájemně

1. - 9. tř.

Pc

Dopravní výchova prakticky – Týn nad Vlt., dopravní hřiště

4. tř.

Městská policie, Fi

Dopravní soutěž v Týně nad Vlt.

4. -5. tř.

Fi

Praktický nácvik první pomoci - ČČK

1. -9. tř.

ČČK, Fa

Celoškolní soutěž s tématikou prevence rizikového chování

1. - 9. tř.

Pi, Fa, Pe

Projektový den – dopravní výchova a 1. pomoc v nouzi

1. - 9. tř.

Fi

Exkurze na záchytce a dětském detoxu

8. tř.

Záchranná služba, Fa

Beseda s gynekoložkou

8., 9. tř.

Pi

Intervenční program Policie ČR

8. tř.

Pi, Fa

Intervenční programy Střediska výchovné péče

8. tř.

Pi, Fa

Intervenční programy školní psycholožky

4. - 8. tř.

škol. psych.

Beseda – Kyberšikana, kyberstalking – Policie ČR

8. tř.

Pi

 

Ostatní aktivity

Název akce

Určeno pro

realizátor

Zjišťování klimatu v jednotlivých třídách

1. -9. tř.

Školní psycholožka

Třídnické hodiny

1. - 9. tř.

TU

Výstava Vzdělání a řemeslo

9. tř.

Pi

 

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální problémy, jsou však součástí strategie prevence školy

Název akce

Určeno pro

realizátor

Projekce filmů Davida Vignera s preventivní tematikou

6. - 9. tř.

 vždy vyučující

– Lilkovité – prevence drog. závislostí

7. tř.

 

       Funkce krve – škodlivost alkoholu

8. tř.

 

       Cévy – škodlivost kouření

8. tř.

 

       Onemocnění dýchacích cest – škodlivost kouření

8. tř.

 

       Výživa – skladba potravy

8. tř.

 

       Stravovací návyky – prevence anorexie

8. tř.

 

       Hygiena duševní – prevence stresu

8. tř.

 

       Sluch – nadměrný hluk, zdravý živ. styl

8. tř.

 

       Vady a onemocnění pohlavní soustavy – prevence pohlav. onemocnění, HIV, AIDS

8. tř.

 

       Zdravý životní styl, léčivé rostliny

5. tř.

 

VKZ – Sebeobrana

7. tř.

 

             Šikana

7. tř.

 

             Násilí vrstevníků

7. tř.

 

             Zneužívání návykových látek

7. tř.

 

             Rizika drog, drogy kolem nás

7. tř.

 

             Závislost

7. tř.

 

             Způsoby odmítání

7. tř.

 

             Zdravý živ. styl

7. tř., 9. tř.

 

             Výživa, poruchy příjmu potravy

7. tř., 9. tř.

 

              Život a jeho hodnota

9. tř.

 

              Osobní a intimní hygiena

9. tř.

 

              Zdraví – nejcennější hodnota

9. tř.

 

              Ochrana obyvatel za mimořádných podmínek,  

              nebezpečné látky

9. tř.

 

              Návyk a závislost

7. tř.

 

              Alkoholismus

6., 7. tř.

 

              Tabakismus

6., 7. tř.

 

               Jak pomoci kamarádovi

6. tř.

 

               Šikana

7. tř.

 

               Bezpečně na internetu

6. - 9. tř.

 

               Než přijede záchranka – první pomoc

9. tř.

 

               Radiační havárie – ochrana obyv.

9. tř.

 

               Nebezpečí promiskuity – prevence pohl. chorob,

               AIDS

9. tř.

 

              Antikoncepční metody – prevence pohl. chorob

9. tř.

 

              Šikana

9. tř.

 

CH – Škodlivé oxidy, prevence kouření

8. tř.

 

         Alkoholy – prevence závislostí

9. tř.

 

        Léčiva – prevence závislostí

9. tř.

 

        Drogy – prevence závislosti

9. tř.

 

        Otravné látky – bezpečnost, chemie proti člověku

9. tř.

 

A – Irish pub – prevence alkoholu

7. tř.

 

D -Rituály, náboženství, sekty

6., 7. tř.

 

OV - Sekty

9. tř.

 

         Ochrana života

9. tř.

 

         Lidská práva

7., 8. tř.

 

         Národnostní menšiny

7., 8. tř.

 

         Práva dítěte

6., 7. tř.

 

ČJ - Konopí

6., 7. tř.

 

        Šikana

6., 7. tř.

 

        Kouření

6., 7. tř.

 

        Zdravý jídelníček

6., 7. tř.

 

HV – Týrání dětí

6. - 9. tř.

 

          Šikana

6. - 9. tř.

 

          Drogy

6. - 9. tř.

 

PRV - Šikana

3. tř. - 5. tř

 

           Chování k postiženým

1. - 3. tř.

 

           Rasismus

2. tř. - 5. tř.

 

           Zdravý životní styl

2. - 5. tř.

 

           Léčivé byliny

3. tř.

 

VV – Hudební skupiny – prevence drogových závislostí

8. tř.

 

          Grafiti, alkohol, násilí

9. tř.

 

IKT -ochrana osobních dat

6. tř.

 

ŠD – Prvňák a páťák – prevence šikany

1. - 4. tř.

 

         Zdravý vzduch – prevence kouření

1. -4. tř.

 

         Pole, louka, les – léčivé byliny

1. -4. tř.

 

FY – Elektrický náboj - sebeobrana

8. tř.

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 

Cílem dalšího DVPP je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci podle plánu dalšího vzdělávání a po projednání s pedagogickými pracovníky. Při stanovení plánu DVPP bylo přihlíženo zejména k zájmu školy a s studijním potřebám pedagogických pracovníků s ohledem na rozpočet školy. Vzdělávání bylo realizováno prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV), KÚ JčK, MŠMT a dalších vzdělávacích institucí (vždy v akreditovaných programech) a samostudiem ve smyslu Zákona o pedagogických pracovnících (§ 24, odst. 4).

 

Vzdělávání managementu školy

Vzdělávací akce, studium

Pořadatel

Rozsah (hod.)

Účast

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

NIDV

124

Fa

Systém evaluace školy – Pedagog 21. stol.

ZVAS ČB

20

Šu, Fa

Hranice a konflikt – Pedagog 21. stol.

ZVAS ČB

20

Šu, Fa

Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení žáků - Pedagog 21. stol.

ZVAS ČB

20

Šu

Plán profesního pedagogického rozvoje

ZVAS ČB

6

Šu

Pracovní porada ŠMP

KÚ Jčk

6

Fa

Informace ČŠI

ČŠI

4

Šu

Aktuální novely práv. předpisů

Zeman, Šlégrová

3

Šu, Fa

Zástupce ředitele – osoba mezi dvěma mlýnskými kameny

ZVAS ČB

20

Fa

Zákoník práce

Vzdělávací centrum ČR

6

Šu

Jak se dobře připravit na nový školní rok, novinky ve financování škol

ZVAS ČB

20

Šu, Fa

Phmax - Zeman, Šlégrová

ZVAS ČB

7

Šu, Fa

Kurz pro metodiky prevence

PF JčU

7

Fa

 

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávací akce, studium

Pořadatel

Rozsah (hod.)

Účast

Kvalifikační studium pro koordinátora ŠVP

NIDV Praha

120

Pe

Emoce-vztek-agrese a jejich role v životě

Theia – krizové centrum o.p.s.

8

Pch, Za, Fi, Ma, Vo

Tvořivá geometrie pro uč. 2. st. ZŠ

NIDV

7

Chr

Interaktivní tabule

Activpartner JČ

4

všichni ped. prac.

Sportuj ve škole

AŠSK

4

Fi

Cizinec – dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

NIDV

6

Ne

Angličtina pro dyslektiky

ZVAS

6

Pc

Zdravotník zotavovacích akcí

ČČK

40

Za

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky

PISA ČŠI

8

Za, Chr

Odpady a obaly

EKO-KOM

6

Za

Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování

 

 

Pi

BOZP při hodinách TV – Pedagog 21. stol.

ZVAS ČB

16

Pch

Pravidelné setkání výchovných poradců

PPP

4

Pi

100 let – vznik Čs. republiky

Archiv ČB

4

Nk

Formativní hodnocení

ZVAS ČB

6

Pi

Školní zralost a zápis do 1. třídy

DysCentrum Praha

8

Vo, Ma

Učím se rád v 1. třídě

MŠMT

6

Vo, Ma

Konference Scientic

Dům zahraniční spolupráce

16

Za

Cesty spolu – jak být koučem vlastní třídy

NIDV

7

Nk

Práce s žáky ADHD

NIDV

7

Fi

Zacházení s chemickými látkami

NIDV

7

Za

Školení administrátorů systému Škola OnLine/dm software

Dm Software

4

Pe

Rozvoj myšlení a pozornosti

DDM ČB

4

Fi

Organizace dopravní soutěže

BESIP

4

Fi

Bloogers – seminář k pilotnímu zkoušení učebnic AJ

 

3

Pe, Pc

Doporučení ČŠI v oblasti gramotnosti

3

Pi

Kreativní myšlení při čtenářské gramotnosti

ZVaS

6

Ne, Nk

Vzájemné sdílení zkušeností učitelů naší školy a ZŠ Veselí nad Lužnicí

 

 

Všichni ped. prac.

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

K hlavním úkolům školy patří i rozvoj dalších aktivit v oblasti zájmů dětí a vyplnění volného času. Cílem je eliminace negativních vlivů na žáky, omezení rizikového chování, všestranný zdravý rozvoj osobnosti žáka. Též naplňujeme další zaměření našeho ŠVP – otevřená škola a estetická výchova.

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Do následujících akcí se podařilo zapojit nejen rodiče našich žáků (SRPDŠ, školská rada), ale i veřejnost z městyse. Některé aktivity vznikly z podnětu rodičů, kteří dlouhodobě se školou spolupracují.

 

Název aktivity             

Třída

Vedoucí programu

Konzultační hodiny pro rodiče

1. - 9. tř.

Fa, Pi

Třídní schůzky a informační dny

1. - 9. tř.

Všichni ped. prac.

Den otevřených dveří

1. - 9. tř.

TU

Čertovský rej

TJ, Městys DB, škola

Šu, Kl, Mk

Kreativní tvoření pro děti s rodiči pro Stonožku

1. - 9. tř.

Ma

Vánoční koncert v kostele

1. - 9. tř.

Ma

Vystoupení v domově pro seniory

1. - 9. tř.

Ma

Charitativní akce Stonožka – hnutí na vlastních nohou

1. - 9. tř

všichni ped. prac.

Sběr žaludů a kaštanů

1.-9. tř.

Sběr léčivých rostlin

1. - 9. tř.

Mk

Sběr starého papíru a hliníku

1. - 9. tř.

Fa

Logopedie - Maxík

 

Vo

Výtvarná soutěž „Čas“

1. - 9. tř.

Ne

Ples školy

 

všichni ped. prac.

Výstava s kulturním programem – Jak se žilo za 1. republiky

1. - 9. tř.

všichni ped. prac.

Školní akademie

1. - 9. tř.

všichni ped. prac.

Obhajoba absolventských prací žáků 9. tř. s účastí rodičů

9. tř.

všichni ped. prac.

Slavnostní zahájení a ukončení školního roku v kult. domě

1. - 9. tř.

všichni ped. prac.

Charitativní oblast

Spolupráce s mezinárodním dětským hnutím „Stonožka – hnutí na vlastních nohou“ pokračuje více než 20 let. Každoročně zajišťujeme sbírku pro občanské sdružení Život dětem a fond Sidus (pro děti postižené onkologickým onemocněním, nemocnice Motol).

Spolupráce s ZUŠ

Pokračovala spolupráce s ZUŠ Musicale, která využívala prostory školy v odpoledních hodinách. Žáci se tak mohli vzdělávat v hudebních oborech bez nutnosti dojíždění do okolních měst. V nastaveném režimu budou obě školy pokračovat i v dalším školním roce.

Zájmové kroužky

Škola sama zřizovala zájmové kroužky, pro které měla vhodné personální zajištění, dále spolupracovala s některými místními organizacemi.  Ve spolupráci se školskou radou se podařilo výrazně rozšířit nabídku jazykových kroužků. Prostory pro zájmovou činnost byly poskytovány bezplatně.

Název kroužku

Počet skupin

Vedl

Příprava na přijímací zkoušky - M

1

Chr

Sborový zpěv

2

Ma

Anglický – příprava na YLE

1

Pc

Věda nás baví

1

Pe, Chr

Dopravní

1

Fi

Přírodovědný

1

Za

Příprava na přijímací zkoušky - Čj

1

Pi

Literárně dramatický

1

Ne

Programování

1

J. Pech

Maxík

1

Vo

ČJ - literární

1

Pch

Dramatický dějepis

1

Nk

Kopaná - TJ

1

TJ

Hasičský

1

SDH

Myslivecký

1

Myslivec. sdruž.

Rybářský

1

Rybář. sdruž.

Tvoření pro malé a velké

2

pí Šebešová

Anglická konverzace

1

pí Šebešová

Jazyky hrou

2

Jaz. škola Balada

Konverzace angličtiny

1

CC škola jazyků

 

Školní parlament

Žáci dostali možnost vyjadřovat se prostřednictvím školního parlamentu k organizaci a akcím školy, spolupodílet se na tvorbě jídelníčku, navrhovat změny v prostředí školy. Pod vedením ped. pracovníka pořádali barevné dny. Učili se zodpovědnosti za své chování za sebe i za školu.

 

Soutěžní aktivity

Název soutěže

Třída

Garant

Škol. kolo-počet žáků

Oblastní soutěž - umístění

Okr. kolo - umístění

Kraj. kolo - umístění

Olympiáda z ČJ

8.,9.

Pi

10+10

 

 

 

Recitační soutěž Svátek slov

7.

Pch

 

2. místo

 

 

Recitační soutěž Svátek slov

9.

Pi

 

1. místo

 

 

Bobřík informatiky

5., 6.

Pe

23+18

 

 

 

Biologická olympiáda

R. Kurky

7.

Za

 

 

 

3.místo

4.místo

10.místo

Lomnická atletická olympiáda

2. - 9.

Pch

 

5 x 1.místo

10 x 2.místo

10 x 3.místo

 

 

Chrášťanská atletická olympiáda

2. - 9.

Pch

 

5 x 1.místo

8 x 2.místo

10 x 3.místo

 

 

McDonald Cup

2. - 5.

Pch

 

 

7.místo

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů O pohár Městské policie Týn nad Vlt.

4., 6.

Fi

 

3 x 1.místo

1 x 4.místo

3.místo

 

Rychlé šípy – soutěž v psaném slově

4., 5.

Ne, Nk

20+15

1. - 5.místo

 

 

Dějepisná olympiáda

8., 9.

Nk

15+15

 

 

 

Matematická soutěž Pangea

6.-9.

Chr

16+24+

14+14

 

 

 

Pythagoriáda

5.-8.

Chr

22+18+

25+14

 

 

 

Matematický klokan

2.-9.

Pe

171

 

 

 

Mladý chemik

9.

Za

15

 

 

 

Přírodovědný klokan

8., 9.

Za

16+13

 

 

 

Textil Eco – literární soutěž

4.

Nk

15

 

 

 

Branný závod Týn nad Vltavou

7., 8.

Pch

 

4.místo

 

 

Florbal České Budějovice

4., 5.

Pch

 

5.místo

 

 

Biologická olympiáda

6. - 9.

Za

7

 

 

 

Výtvarná soutěž Čas

1. - 9.

Ne

166

 

 

 

 

Přehled dalších akcí připravených pro žáky

Název akce

Pořadatel akce/poskytovatel

Připravoval, zabezpečoval

Exkurze – firma na třídění odpadů Jihosepar Vimperk

KÚ JčK

Pe, Pch

Plavecký výcvik 3. - 4. tř.

Plavecká škola ČB

Vo, Za

Exkurze do místních podniků a institucí

 

ped. prac.

Projektový den Ukliďme Česko – ekolog. tématika

škola

Fi + TU

Řím, legionáři, gladiátoři a Cézarové – interaktivní představení, 2. - 9. tř.    

SHŠ Pernštejni

Nk

Výchovný koncert cimbálové kapely

Réva

Pi

Mikuláš, čert, anděl

9.tř.

Pe

Poznávejme zvířátka

Záchranná stanice

Pi

Exkurze zaměřená na volbu povolání – SZŠ ČB – 9. tř.

škola

Pi

Filmové představení Čertoviny – 1. - 9.tř.

Městys DB

Šu

Společné bruslení na ledové ploše ve Veselí nad Luž. - 1. - 9.tř.

škola

Šu

Hopsárium - 1. - 4. tř.

škola

TU

Projekt finanční gramotnosti  1. - 9. tř.

Unicredit, škola

Pe, Chr

Beseda s pamětnicí 2. sv. války – 8. - 9. tř.

Pí Švorcová, Svaz protifašistických bojovníků

Kp, Mk

Sportovní den– 6. - 9.tř.

škola

Pch

Beseda o Kavkazu – 2.st.

 

Šu

Školní výlety– 1. - 9.tř.

škola

TU

Návštěva veřejné knihovny – 1. - 4. tř.

škola

Ne, Vo, Fi

Projekt Ovoce do škol– 1. - 9.tř.

MŠMT

Ma

Projekt Mléko do škol– 1. - 9.tř.

MŠMT

Ma

Účast na charitativních sbírkách– 1. - 9.tř.

škola

Pi, Šu

Noc s Andersenem

škola

ŠD, Pi

Anglické divadlo, exkurze JETE

 

Pe, Pi

Lyžařský výcvik 6. - 9. tř.

 

Šu, Pch, Za

Barevné dny 1. - 9.tř.

 

Pc

Projektové dny s eko tematikou mimo školu

Cassiopeia

Fa, Za

Doteky státnosti – výstava na Pražském hradě (2. stupeň)

Pražský hrad ČR

Za, Pi, Pe, Pc, Chr

Bike show + BESIP

BESIP

Šu

Hovory s Masarykem, 6. - 9. tř. - filmové představení

 

Nk

Týden anglického jazyka s rodilým mluvčím

 

Pc, Pe

Divadlo Spejbla a Hurvínka

 

Ma, Vo

Štafetový běh

1.-5.tř.

Šu

Společné focení

 

Ped.prac.

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI

 

V květnu 2018 proběhla v ZŠ a MŠ inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční zpráva obsahuje převážně pozitivní hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, v závěru byly definovány silné a slabé stránky školy s doporučením ke zlepšení činnosti školy. Závěry byly diskutovány na pedagogických radách. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dle inspekční zprávy velmi dobré úrovně, budou i nadále podporovány. Doporučená opatření školy ke zkvalitňování činnosti budou sledována vedením školy v průběhu následujícího školního roku.

10. Základní údaje o hospodaření

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018:

Příjmy:

Celkové příjmy

22.116.595,71 Kč

Poplatky od nezletilých žáků a rodičů a jiných zák. zástupců

255.350,00 Kč

Příjmy z doplňkové činnosti

1.780.367,04 Kč

 

Výdaje:

Investiční výdaje celkem

0,00 Kč

Neinvestiční výdaje celkem

22.081.165,33 Kč

z toho:

náklady na platy

11.448.125,00 Kč

 

OON

74.000,00 Kč

 

zákonné odvody

3.896.005,00 Kč

 

učebnice, texty, pomůcky

240.596,32 Kč

 

ostatní provozní náklady

6.422.439,01 Kč

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena do následujících rozvojových programů:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II – k 31. 8. 2019 byl ukončen první rok realizace. Škola využila rozvojový program na financování školního asistenta v MŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení ICT technika do výuky v ZŠ a projektové dny mimo školu.

 

KÚ Jihočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. - vzdělávání mladé generace v oblasti separace a recyklace odpadů – úhrada nákladů na exkurzi do zařízení pro nakládání s odpady.

MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) – pro 3. a 4. třídu

 

Rozvojový program MŠMT „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ - 1. etapa

 

Projekt MAP II – MAP rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II, výzva č. 02_17_047, realizace rozpracována do 4 let – financování zájmových útvarů, projektových dnů ve škole, podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními a učňovskými školami, výrobními podniky.

 

12. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání a v rámci celoživotního učení

 

Škola neorganizovala žádnou formu celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se však různých forem celoživotního vzdělávání zúčastnili – viz přehled v oddíle 7.

 

13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích

zdrojů

 

Dlouhodobě jsme zapojeni do státem podporovaných projektů Školní mléko a Ovoce do škol.

 

14. Údaje o spolupráci s odbory, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími

partnery při plnění úkolů vzdělávání

 

Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena.

 

15. GDPR

 

Dne 25.5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) . ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko jmenovalo pověřence pro kontrolu osobních údajů ( Mgr. Pavel Pech) a přijalo směrnici k ochraně dat a osobních údajů. Tato směrnice upravuje postupy školy,jejich zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování,ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejich zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Nutno konstatovat, že škola s osobními údaji zacházela dle doposud platné legislativy řádně a nemusí při své činnosti v oblasti ochrany osobních údajů podle nové právní úpravy nic podstatného měnit.

 

 

Seznam použitých zkratek

 

ŽK –       žákovská knížka

ZUŠ –     základní umělecká škola

NIDV –   národní institut dalšího vzdělávání

ZvaS –    zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků a středisko služeb školám

PPP –      pedagogicko psychologická poradna

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, neuro-vývojová choroba

ADD -    porucha pozornosti bez hyperaktivity

OON –   ostatní osobní náklady

ONIV –  ostatní neinvestiční výdaje

 

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2019.

 

Schváleno školskou radou dne  3. 10. 2019.

 

V Dolním Bukovsku dne ___________________                   _________________________