Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Zápis do MŠ

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

  Zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 2.5 2020 do 16.5.2020

 

  Přihlášku do mateřské školy si zákonní zástupci dítěte vytisknou z webových stránek školky     

  (www.dolnibukovsko.cz/msdb)

  Vyplněnou a podepsanou žádost  lze doručit  následujícími způsoby:

  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobní podání – ve vchodu do ZŠ bude umístěna schránka, do které rodiče žádost odevzdají

            v době od 8,00 do 12,00 hod.

 

    V případě, že zákonní zástupci dítěte nemají možnost si vytisknout žádost z web. stránek školy,

    mohou si  ji po telef. domluvě vyzvednout přímo v mateřské škole, č. tel. 607 089 004 

 

 

   Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost 

   podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, pokud je nemá, je nutné doložit, že je dítě proti

   nákaze imunní nebo nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci.

   Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  

 

  V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Po doložení této povinnosti 

  zákonný zástupce :

 

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz vzor níže)
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

 

   Pokud již dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení ( PPP, SPC), zákonný zástupce 

   přiloží kopii doporučení.

 

   Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou přijímány pod registračními čísly, která budou 

   zákonným zástupcům telefonicky sdělena.

 

   Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

 

  Výsledek přijímacího řízení (pod registr. čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy

   a na vstupních dveřích do MŠ.

 

 Zároveň zde bude uveden termín první zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast. Budete 

 seznámeni s provozem školy a vyplníte dokumentaci, která je potřebná pro školní matriku.

 

Formulář čestného prohlášení ke stažení