Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Důležitá sdělení ZŠ > Shrnutí dosavadní realizace distanční výuky

Shrnutí dosavadní realizace distanční výukyZpůsob realizace distanční výuky na ZŠ Dolní Bukovsko

Základní škola realizuje distanční výuku v souladu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem, které vydalo MŠMT 23. 9. 2020.

 

Byl vytvořen pravidelný rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy, ke kterému mají přístup žáci i rodiče v Dm Software.

 

Výuka 1. stupně začíná vždy v 8,00 a 9,00, výuka 2. stupně v 10,00, 11,00 a 12,00, aby nedocházelo k překrývání a sourozenci v rodinách se mohli u počítače vystřídat

 

Přesto, že v Metodickém pokynu se uvádí, že „synchronní výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než jednu hodinu“, došlo k domluvě se všemi rodiči 3. - 5. ročníku a následně k navýšení online výuky o 1 hodinu denně.

 

Početnější třídy jsou rozděleny do skupin, protože výuka menšího počtu žáků efektivnější.

 

Nedílnou součástí distanční výuky je nejen online, ale i offline vyučování - tvorba projektů, zasílání a kontrola domácích úkolů, samostatná práce.

 

Kromě pravidelné online výuky pro celé třídy škola realizuje:

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, online hodiny pro skupinky 3 žáků

- individuální online hodiny pro jednotlivé žáky s podpůrným opatřením

- online hodiny pro žáky s potřebou pomoci s domácími úkoly, tuto pomoc realizují vychovatelky ŠD ve spolupráci s vyučujícími po dohodě s rodiči

- všichni vyučující nabízejí všem žákům možnost individuální online konzultace

- od 18. 11. jsou umožněny i prezenční individuální konzultace (1 žák - 1 učitel)

 

Škola nakoupila z dotace MŠMT IT techniku, v současné době má každý vyučující k dispozici notebook i grafický tablet. Využít můžeme i širokoúhlé kamery, které lépe pokryjí celou tabuli. Velmi užitečné budou v době prezenční výuky, při nepřítomnosti většího počtu žáků ve třídě.

 

Velice si vážíme pomoci rodičů při distanční výuce. Uvědomujeme si, že tento způsob výuky je velice náročný jak pro žáky, učitele, ale hlavně pro rodiče. Společnými silami to zvládneme a budeme doufat, že se vše brzy vrátí do normálních kolejí.