Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Před vstupem do základní školy > Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé zvládat nároky povinné školní docházky, může mu být udělen odklad povinné školní docházky.

Co je k tomu potřeba?
Rodič musí o odklad školní docházky písemně požádat v době zápisu.
Svou žádost musí doložit:
doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení, což je pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně-pedagogické centrum a
doporučujícím stanoviskem odborného lékaře (nejčastěji pediatra) nebo klinického psychologa.


ŠPZ jsou velice přetížené. Čekací doba na vyšetření se pohybuje v řádů měsíců. Proto je vhodné, aby se rodiče s dítětem k vyšetření objednali nejpozději v lednu.