Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Práce školní družiny > Práce školní družiny - 2. oddělení

Práce školní družiny - 2. oddělení

II. ŠD - KVĚTEN

Na začátku května děti čekalo tvoření přáníček ke dni matek, zároveň si vyplnily pracovní list na téma Moje maminka. Dále jsme se zabývali včelami- tím, jak jsou pro nás přínosné a vytvořením vlastního včelího úlu z papíru. V neposlední řadě proběhla čtenářská dílna, kde měly děti za úkol dokončení krátkého příběhu. Když je teplo, jsme nejraději venku, kde kluci hrají fotbal a holky tvoří přírodní zmrzliny nebo obrázky z živých květů.

květen.jpg  Květen_1.jpg  Květen_2.jpg  květen_3.jpg

květen_4.jpg  Květen_6.jpg  květen_7.jpg

II. ŠD - DUBEN

Během začátku dubna jsme se zajímali o Velikonoce, velikonoční tradice, vytvořili jsme velikonoční věnec a přání. V následujícím týdnu jsme se zabývali zdravým životním style, děti namalovaly obrázky se zdravými a nezdravými potravinami a pomocí reklamních letáků vytvořily zdravé jídelníčky na celý den. Když nám přálo počasí, chodili jsme ven a plnili jarní výzvu- děti poznávaly jarní rostliny. Na sv. Jiří si děti vyrobily hady z bavlnek a v posledním dubnovém týdnu se připravovaly na pálení čarodějnic. Děti si vytvořily papírové čarodějnice a umíchaly vlastní lektvary.

Duben_2.jpg  Duben_3.jpg  Duben_4.jpg  Duben_5.jpg

Čarodejnice.jpg  

II. ŠD - BŘEZEN 

 Březen se nesl ve znamení jara. Když nám přálo počasí, chodili jsme společně ven. V opačném případě jsme tvořili jarní výzdobu. Děti malovaly nejrůznější květiny, vytvořily líhnoucí se kuřátko a zajíčka barevném podkladu. Také luštily tajenku s jarními rostlinami a vybarvily spoustu omalovánek s jarní a velikonoční tematikou.

březen_1.jpg    Březen_3.jpg    Březen_4.jpg  

Březen_5.jpg   Březen_6.jpg    březen_7.jpg

II. ŠD - ÚNOR

Během února se děti dozvěděly něco o masopustu prostřednictvím pracovních listů a vyprávění, vytvořily si vlastní masky z balónků a novin a vyrobily srandovní klauny. Také jsme se věnovaly našim oblíbeným pohádkám a nakreslily portréty princů a princezen. Mezi oblíbenou společenskou hru se dostala hra Rychlý jako rys, při které si děti zlepšují svůj postřeh.

unor_1.jpg  unor_3.jpg  unor9.jpg

unor_2.jpg  unor_4.jpg  unor_6.jpg

II. ŠD - LEDEN 

V lednu děti tvořily a malovaly obrázky převážně se zimní tématikou - zvířátka, zimní sporty, město zapadané sněhem atd. Probíhala soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka. Děti se dozvěděly něco o ptácích- tažných a stálých. V neposlední řadě jsme chodili do tělocvičny hrát různé pohybové hry a také ven.

leden1.jpg  leden3.jpg  leden5.jpg  leden4.jpg

leden7.jpg leden6.jpg Leden2.jpg

II. ŠD - LISTOPAD - PROSINEC 

Během listopadu a prosince jsme se začali připravovat na Vánoce. Když nám přálo počasí, chodili jsme v listopadu ven, ve družině jsme pak vyráběli různé výrobky a dělali výzdobu se zimním nádechem. Děti nejvíce bavilo tvořit skřítky z vlny, dále vytvářeli puzzle s čertovskými motivy aj. Kromě toho si děti nejraději hrají s různými stavebnicemi, zvláště pak se stavebnicí BIG Box (viz foto).

Foto1.jpg    Foto2.jpg    Foto3.jpg    Foto4.jpg

II. ŠD - ŘÍJEN 2022

Děti si ve školní družině osvěžily pravidla chování a věnovaly se výzdobě třídy s podzimním nádechem. Vyrobily si barevná jablíčka, ježky a lišky z papíru, také namalovaly spoustu obrázků s podzimní tématikou. Spoustu času jsme strávili venku, kde jsme si užívali poslední teplé sluneční paprsky a hráli různé sportovní hry.

1[9].jpg                                        2[11].jpg

4[4].jpg          3[4].jpg        6[3].jpg