Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2016/2017

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ BUKOVSKO

 

za školní rok 2016/17

 

 

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se čtyřmi třídami. Školu na konci tohoto školního roku navštěvovalo 182 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme ve spolupráci se zřizovatelem dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou
72 žáků, ta byla v roce 2011 navýšena na 81 a v letošním roce na 101. Byla postavena nová školní jídelna pro žáky s kapacitou 410 jídel denně, dále pro zaměstnance a hospodářskou činnost pro cizí strávníky. Na staré budově školy byla vyměněna okna. Během hlavních prázdnin byly vybudovány nové WC a čtvrtá třída mateřské školy z učebny školní družiny v budově základní školy. Z učebny Vv se stala druhá učebna školní družiny.

 

Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele - Městys Dolní Bukovsko.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@seznam.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

Název zřizovatele

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

101

Základní škola

210

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

Počet žáků

na pedagoga

Mateřská škola

4

92

23

16

1. stupeň ZŠ

5

118

23,6

19,7

2. stupeň ZŠ

4

65

16

11

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

92

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

161

X

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr. Jan Dudlíček, Hartmanice 32, 37365

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ivana Schořovská, Dolní Bukovsko 233

 

 

 B    Vzdělávací koncepce školy

 

Počet pracovníků celkem

34

Počet učitelů ZŠ

13

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ a školní asistent

6 + 1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009 včetně Dodatku  k ŠVP ZV. Koncepce vzdělávání je zřejmá z hodnocení a sebehodnocení práce v dalších kapitolách.

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

 

Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Praxe

Vstupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 2.p.r.

1,0

do 19 let

1.-5.r.

Karbanová/Kovaříková

TU 4.p.r.

1,0

do 12 let

1.-5.r.

Fišerová

TU 3.p.r.

1,0

do 12 let

1.-5.r.

Faflíková

TU 5.p.r., ŠMP

1,0

do 32 let

1.-5.r.

Vomáčková

TU 1.p.r.

1,0

do 19 let

1.-5.r.

Pincová

TU 8.p.r.

1,0

do 12 let

Čj-Aj

Pilarčíková

VP, TU 9.p.r.

1,0

do 32 let

Čj-Hv

Pechová

ICT, TU 7.p.r.

1,0

do 12 let

M-Aj

Stindl

učitel 2.stupeň

1,0

do 12 let

CH-Př

Chroustová

učitel 2.stupeň

1,0

nad 32 let

M-F

Mikešová

TU 9.p.r.

1,0

do 12 let

Čj-Ov

Kliková

vychov. ŠD

0,86

do 19 let

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,5

do 32 let

vychovatelka

 

učitelka MŠ

0,5

 

 

učitelka MŠ

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

nad 32 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

nad 32 let

učitelka MŠ

Malechová

zást.ř.pro MŠ

1,0

do 32 let

učitelka MŠ

Bártová

učitelka MŠ

1,0

do 6 let

učitelka MŠ

Jindrová

učitelka MŠ

1,0

do 6 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř.ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

1.-5.r.

Kapinus

ředitel ZŠ a MŠ

1,0

nad 32 let

Čj-D

                     

 

 

C     Přehled pracovníků školy

 

Na škole pracuje celkem 33 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD
(jedna na snížený úvazek),  tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracuje 6 učitelek (jedna na poloviční úvazek, zbytek v ŠD),   jedna správní zaměstnankyně a  učitelka s polovičním úvazkem a  školní asistentka.  Ve školní jídelně pak šest pracovnic. Pro stravování cizích strávníků pracuje ve školní jídelně ještě jedna pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí pěti až čtyřiceti let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je po návratech z MD stabilizovaný.  Až na tři učitele/ky ZŠ a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Daňková Irena/Tůmová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Kubíková

uklizečka MŠ

1,0

SOU

Vondrová

pom. kuchařka

0,75

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5 h/d

Landová

pom.kuchařka

1,0

SOU

Kuklová

uklízečka MŠ

0,25

SOU

 

D     Přijímací řízení a zápis

 

Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 32 nových žáků a žákyň, z nichž 10 má odloženou školní docházku
a 1 se odstěhoval.

 

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo
do ŠD 64 dětí, zájem byl vyšší, ale kapacita to neumožňovala. Řešením, ale ne úplným, byla hlídací třída při odpoledním vyučování. Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo po navýšení kapacity 92 předškoláků.

 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2017/18

1

21

7

10

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

 1. na SŠ zřizované krajem a soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

-

-

3

4

4

3

14

 

 

 1. do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

z devátých ročníků

z nižších ročníků

3

0

 

 

 1. počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

v devátém ročníku

v nižším ročníku

17

0

 

 

E      Výsledky vzdělávání

 

Společná příprava školního roku byla zahájena 29. 8. 2016 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku s výjimkou zajištění překrývání učitelek v mateřské škole. Zároveň skončil ředitel ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko a konkursem byl určen nový. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko včetně Doplňku ŠVP ZV a plné uplatnění průřezových témat se zajištěním společného vzdělávání.

 

Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce (nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy) na školní roky 2013-17, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků, ve školní radě a schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 8. a 9. třídy z anglického jazyka, českého jazyka, matematiky a ekonomie, které jsme si sami zvolili. V porovnání s ostatními školami jsme byli mírně nadprůměrní. Naši žáci a žákyně se zúčastnili povinných přijímacích zkoušek na střední školy a všichni se na požadované střední školy dostali, většinou s umístěním v první desítce.

 

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyučujících na obou stupních,
spolupráci se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, společný postup proti vandalismu, péče
o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st., žákovský parlament.

 

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně spolupráce výchovného poradce s vyučujícími. Poměrně dobře jsme rozjeli plány pedagogické podpory včetně podpůrných opatření. Byla ukončena výborná spolupráce s logopedkou - ukončila činnost. Nyní logopedickou nápravu uskutečňujeme vlastními silami jak v mateřské tak v základní škole pomocí proškolených logopedických asistentů.
Dvě učitelky využily možnost studia  logopedický asistent a získané znalosti využívají při práci
se žáky a žákyněmi. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání - Šablony  pro MŠ a ZŠ, rovněž i možnost využití těchto podpůrných prostředků v DVPP.  Velmi dobře bylo vyhodnoceno společné studium vyučujících v oblasti výpočetní techniky v rámci grantu Učitel 21. Století, které přešlo i do letošního roku. Velmi dobře probíhá spolupráce škol na Vltavotýnsku, hlavně s MAS Týn nad Vltavou, kde zpracováváme víceletý program potřeb v naší škole.

 

Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně
ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola, Centrum Bazalka jsou organizace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

 

Zlepšili jsme výsledky v okresních olympiádách zejména v dějepisu a anglickém jazyku,
ale i ostatní výsledky svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba ve větším zapojení všech vyučujících v předmětových olympiádách v rámci přípravy vycházejících žáků na přijímací zkoušky, lepší prezentaci ZŠ a MŠ ve Zpravodaji, krajském tisku, odborných pedagogických časopisech. Ve školní družině bylo zřetelné větší zaměření na etiku a spolupráci s rodiči, v nastoupeném trendu je nutno nadále pokračovat a dobré výsledky rozvíjet..

 

Podařilo se nám dále připojit na rychlý internet zbylé třídy, pokračovat ve vybavování učebny dílen s využitím grantu pro 2. i 1. stupeň, pravidelně obměňujeme PC techniku.

Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku a přijímání žáků na střední školy
a odborná učiliště – snaha o zpětnou vazbu zatím nebyla vyřešena, přestože by byla velmi zajímavá a pro další práci potřebná.

 

Větší důraz je nutné věnovat oblasti sebereflexe a sebehodnocení žáků a žákyň včetně všech vyučujících. Toto je potřeba neustále průběžně rozvíjet ve všech vyučovacích předmětech včetně hospitační a jiné kontrolní činnosti. Vhodné se jeví využití dvou učitelů ve třídě ( tandemové vyučování ) s následným rozborem.

 

Jako každý rok i v letošním školním roce byli žáci vzděláváni ve vybraných tématech EVVO. Žáci všech ročníků se zúčastnili přednášek (centrum Cassiopeia, aj.) i výletů (školních
i ekologických) týkajících se poznávání přírodního i kulturního dědictví  České republiky.

 

V průběhu školního roku pokračovala každoroční akce ve sběru starého elektroodpadu
a použitých baterií, která je součástí projektu Recyklohraní. Samozřejmě se několikrát do roka uskutečnil také sběr papíru a hliníku.

 

V rámci Dne Země měli žáci 1. stupně možnost vyrobit si svou vlastní zeměkouli, žáci 2. stupně si díky projektu Hra o Zemi vyzkoušeli, jak jsou na tom s ekologií ve vlastním životě.

 

V neposlední řadě proběhla během roku celá řada kratších i dlouhodobějších aktivit stanovených v plánu EVVO, které se velkou měrou podařilo uskutečnit a splnit.

 

 Zrekonstruovali jsme školní zahradu MŠ a zbývá nám ji ještě dovybavit herními prvky. Zažádali jsme prostřednictvím zřizovatele o grant. Podařilo se nám ve spolupráci s městysem vybudovat doskočiště pro skok daleký a vysoký v našem areálu, čímž jsme pomohli rozvíjet sportovní vyžití dětí včetně soutěží.

 

Provedená autoevaluace úkolů a cílů na rok 2016/17 ukázala zlepšení podmínek
pro vzdělávání včetně výsledků srovnávacích testů. V testování je nutné více využívat uvedených příkladů ČŠI. Tradičně výborná je spolupráce s rodiči včetně vedení zájmových kroužků.  Dobré klima ve škole odpovídá tradici menší školy a spíše rodinnému prostředí, kde se snaží děti, rodiče
i vyučující táhnout za jeden provaz.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

117

70

-

1

-

2. stupeň

64

29

-

21

-

Celkem

181

99

-

22

-

 

 

Přehled o chování

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

117

45

-

1

2

-

-

-

2. stupeň

64

24

-

-

3

3

-

-

Celkem

181

69

-

1

5

3

-

,

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

4543

32

0

0

2. stupeň

2993

70

0

0

Celkem

7536

45

0

0

 

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

 

 

S vývojovými poruchami učení

1, 3,5,6,7,8

8

 

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných včetně podpůrných opatření.

 

 

F      Hodnocení ŠMP  a VP– 2016/2017

 

Na naší škole velmi dobře funguje spolupráce preventivního týmu. Výchovný poradce
a školní metodik prevence společně hodnotí situaci v jednotlivých třídách, spolupracují s třídními učiteli, se školní psycholožkou a vedením školy, komunikují s rodiči, vedou výchovné komise, přijímají společná opatření k nápravě, plánují preventivní a výchovné akce pro celou školu. Také realizace výchovných a preventivních programů probíhá společnými silami – viz zpráva ŠMP, kapitola 1a, b, c.

 

Preventivní tým svou prací přispívá i k upevňování vztahů v kolektivu učitelů, které lze hodnotit jako nadstandardní.

 

 

Rozmisťování - VP

 

Tento školní rok bylo rozmisťováno 19 žáků z 9. a 5. třídy. 1 žák 5. třídy byl přijat na gymnázium. 17 žáků 9. třídy bylo rozmístěno hned v 1. kole.

Žáci 9. třídy : Gymnázia – 0

Střední odborné školy – 11

Tříleté učební obory – 6

Všichni žáci si mohli podat 2 přihlášky. Na SOŠ a gymnázia se dělaly přijímací zkoušky. V letošním školním roce se dělaly porvé přijímací zkoušky řízené CERMATEM.

Stanovené cíle pro příští školní rok:

 

V následujícím školním roce je potřeba klást větší důraz na kvalitu prospěchu, zejména devátou třídu vhodně motivovat a připravit na přijímací zkoušky.

 

Věnovat se žákům 8. a 9. třídy – předávat nové informace o volbě povolání.

Pracovat individuálně se žáky, zvláště s podpůrnými opatřeními.

Zaměřit se na hledání talentovaných žáků a i s nimi individuálně pracovat.

Věnovat se odborné přípravě učitelů v oblasti inkluze.

Kontrolovat vyplnění PLPP, IVP, doporučení z PPP.

 

 

 

Zpráva školního metodika prevence za škol. rok 2016/17

 

 

Stanovené cíle

 

Šikana

Kyberšikana

Agrese a agresivita

Pravidelná informovanost 8. třídy o drogových závislostech a alkoholu

– exkurze

Dopravní výchova

Sledování školní docházky – VP

Komunikace

Sexuální výchova, HIV

 

 

Také v letošním školním roce pokračovala úzká spolupráce mezi VP a ŠMP.

 

Preventivní tým byl opět posílen o spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Pavlou Fojtíkovou, která přijížděla do naší školy již nepravidelně, ale k řešení problémů, či k preventivní práci s kolektivem. Intervence a skupinové terapie prováděla převážně v 6. třídě. Pomáhala
při individuální diagnostice vývojových poruch učení na základě žádosti rodičů, účastnila
se na výchovných komisí (odborná pomoc rodičům, podpora učitelů, společné hledání řešení problému, následná poradenská činnost pro rodiče problémového žáka), konzultovala a odborně pomáhala rodičům, kteří přicházeli s problémy svých dětí do školy. Rodičům byla k dispozici také
v průběhu třídních schůzek.

 

V 2. pololetí jsme spoluprácovali s kurátorkou pro děti a mládež Bc. Lenkou Novákovou
z Městského úřadu v Týně nad Vltavou, která se také zúčastnila několika výchovných komisí, a dále s SVP v Českých Budějovicích.

 

 

 

 1. Spolupráce ŠMP a VP – školní akce

a)

 • Výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. třída
 • Záchytka a dětský detox, záchranka – exkurze 8. třída
 • Kravarová – sexuální výchova – beseda 8. a 9. třída
 • Preventivně informační oddělení Policie ČR (nprap. Bc. Milan Bajcura) –beseda Kyberšikana 6., 7. třída, Šikana 8., 9. třída
 • Cassiopeia o.s. - Jeden za všechny, všichni za jednoho – interaktivní program (vztahy
  ve třídě) – 6., 7. třída
 • MP Education – programy Z housenky motýlem (sexuální výchova) – 5. třída, Jsem online (Facebook a další nebezpečí) – 6. a 7. třída, HIV, AIDS – 8. a 9. třída
 • SANANIM z.ú. - program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. a 8. třída
 • Pohádkové odpoledne - 9. třída pro 1. třídu a ŠD
 • Dentální hygiena, prevence – 1. stupeň – zubní lékařka

 

 1. b)
 • Charitativní sbírka Život dětem – na podporu rodin pečujících o těžce nemocné dítě
 • Charitativní akce Stonožka spojená s veřejným vystoupením žáků
 • Charitativní akce pro centrum Bazalka
 • Noc s Andersenem – pro 1. stupeň, 9. třída – Perníková chaloupka
 • Anglické divadlo – prevence kriminality
 • Pohádkové odpoledne pro děti z 1. stupně – 9.třída
 • Vánoční a velikonoční tvoření
 • Dopravní hřiště – 4. třída
 • Lyžařský výcvik – preventiv. aktivity v rámci večerního programu – 6. - 9. tř.
 • Různá kulturní představení
 • Vlastivědné, ekologické a klasické školní výlety – formování třídních kolektivů
 • Hopsárium České Budějovice – 1. stupeň
 • Společné bruslení na zimním stadionu
 • Společná zumba

 

c)

 • Celoškolní soutěž s preventivní tématikou – agrese, vandalismus, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace
 • Nevidomí mezi námi – nevidomá lektorka za doprovodu svého vodicího psa – 1. - 9. třída
 • Celoškolní projekt Dopravní výchova a první pomoc prakticky

 

Dlouhodobé pravidelné aktivity

 

 • systematická příprava 4. třídy v dopravní výchově formou dopravního kroužku a návštěv na dopravních hřištích
 • poskytování první pomoci, kterou si žáci prakticky nacvičují ve zdravotnickém kroužku
 • všichni členové pedagogického sboru vedou zájmové kroužky
 • dlouhodobá spolupráce s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, které doplňují nabídku zájmových kroužků pro naše žáky

 

 

 1. ŠMP

 

ŠMP poskytovala po celý školní rok odbornou podporu a metodické vedení třídním učitelům při řešení konkrétních problémů v jejich třídách. V letošním roce však výchovné problémy
v některých třídách dosáhly takové úrovně, že jsme byli nuceni kontaktovat kurátorku pro děti
a mládež z Městského úřadu v Týně nad Vltavou paní Bc. Lenku Novákovou, která se zúčastnila výchovných komisí a následně pracovala s rodiči problémových dětí na svém pracovišti v Týně nad Vltavou.

 

Jeden žák byl umístěn na pobyt v SVP v Českých Budějovicích.

 

K realizaci stanovených cílů prevence rizikového chování dětí pro letošní rok byly zvoleny různé formy:

 • jednorázové aktivity s využitím externích odborníků (viz 1a)
 • jednorázové aktivity nespecifické prevence realizované společně s kolektivem učitelů, které přispívají k pozitivní motivaci dětí a tedy k prevenci rizikového chování (viz 1b)
 • celoškolní projekty (viz 1c).

 

Realizace prevence jednotlivých oblastí rizikového chování dětí probíhala průběžně po celý školní rok také v rámci výuky, zejména v hodinách OV, RV, Výchovy ke zdraví, Př, Ch, Prv, Vv, Čj.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti prevence rizikového chování ředitelem PPP České Budějovice Mgr. Pavlem Váchou (téma: Co dělat, když …).

 

ŠMP i VP mají stanovené konzultační hodiny, ve kterých poskytují odbornou pomoc jak žákům, tak jejich rodičům. V případě potřeby je možné se domluvit na jiném termínu i času.

 

Přestože jsme zaznamenali určité zlepšení klimatu v některých třídách, nepovažujeme tento stav za uspokojivý. Je nutné i v příštím školním roce pokračovat v aktivitách, které by mohly tuto situaci změnit. Budeme pokračovat ve spolupráci s odbornými organizacemi, se školní psycholožkou, případně kurátorkou pro děti a mládež. Více budeme oslovovat rodiče problémových žáků se žádostí o úzkou spolupráci. V ostatních oblastech rizikového chování žáků se budeme řídit hpříslušným Metodickým doporučením MŠMT.

 

 

Stanovené cíle pro příští školní rok:

 

 • Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace
 • Závislostní chování, užívání návykových látek – zejména kouření a alkoholu
 • Rizikové chování v dopravě, rizikové sporty, prevence úrazů

 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby doplňování osnov ŠVP , na vypracování Dodatku k ŠVP a dopracování společného vzdělávání. Bylo dokončeno studium VP se zaměřením na žáky se zdravotním postižením a specializační studium pro ŠMP /metodik prevence/, všichni pedagogičtí pracovníci rovněž všichni prošli školením na využití interaktivní tabule v moderním vyučování. Jedna vyučující dokončila studium environmentální výchovy a získala certifikát specializačního odborníka.  Využitím grantů Zvyšování kvality ve vzdělávání a Učitel 21. století jsme mohli uskutečnit několik DVPP vybrané na míru v naší škole.

 

V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení pedagogických pracovníků
v návaznosti na připravovaný karierní řád. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP, zejména k Standardům, Dodatku RVP ZV a společnému vzdělávání. Zároveň probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití nových modulů ČŠI.

 

 

 

H     Mimoškolní aktivity

    

Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme
ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova. V této oblasti dosahujeme tradičně výborných výsledků.   

 

V naší škole pracuje celkem 28 zájmových kroužků, z nichž osmnáct je přímo organizováno školou a jsou pro všechny zúčastněné zdarma. Pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti čtyř vedoucích je patnáct pracovníků školy a devět z řad veřejnosti.

 

Žáci spolu s vyučujícími a ostatními zaměstnanci jsou již dvacátým rokem zapojeni
v mezinárodním dětském hnutí „Stonožka-hnutí na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ, dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce (36.000,-Kč) byl odeslán
na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, veřejné sbírky Fond Sidus s částkou 4.868,- Kč, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí
k solidaritě. Rovněž jsme se aktivně zúčastnili sbírky občanského sdružení Život dětem a vybrali jsme 2750 Kč. Velmi zajímavou akcí byl celoroční sběr plastových víček na podporu handicapovaných dětí, kde jsme získali 1913 Kč. Získali jsme i grant na podporu stravování sociálně slabých dětí- Obědy zdarma. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů
a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za 2.562,- Kč, kaštany a žaludy
za 37.583 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 39.784 kg, na žáka máme asi 217 kg.  Sebrali jsme rovněž 36 kg hliníku. Zisk
je použit na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení, na mimořádné školní výlety. 

 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 23.000,- Kč byl použit
ve prospěch žáků a žákyň školy.

 

Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

Akce a soutěže

 

- přírodovědný Klokan – školní kolo – F. Krampl (9. tř.) - 1. místo

 1. Paďourek (9. tř.) - 2. místo
 2. Loudová (9. tř.) - 3. místo

 

- Mladý chemik – školní kolo – D. Pour (9. tř.) - 1. m.

 1. Pochová (9. tř.) - 2. m.
 2. Loudová (9. tř.) - 3. m.

 

- mezinárodní zkoušky: cambridge english: starters - L. Stejskalová (5. tř.)

 1. Ujková (5. tř )
 2. Janků (5. tř.)

cambridge english key(ket) – L. Švecová (8. tř.)

 

- literární soutěž Jihočeský úsměv – J. Daněk (5. tř) - mezi 10 nejlepšími

 

- rybářská soutěž ve Vodňanech – Š. Šturma 7. tř.) - krajské kolo – 8. místo

 

- Zlatá srnčí trofej – okresní kolo – J. Pour (6. tř.) - 4. místo

 1. Jindra (5. tř.) - 4. místo
 2. Krampl (4. tř.) - 9. místo
 3. Emmerová (5. tř) – 11. místo
 4. Emmerová (1. tř.) - 12. místo

 

- turnaj v kopané Mc Donalds´Cup – žáci 2. - 5. tř. - okresní kolo – bez prohry

 

- Lompiáda 2. stupně – v Lomnici nad Lužnicí, 7 zúčastněných škol – 5 českých, 1 rakouská, 1 německá

- štafeta dívek 4x100m - 3 . místo ( P. Nekolová, K. Machová, A. Zahradníková, V. Šimánková, E. Bauerová, M. Kantorová, L. Filípková, Lívia Pernicová, L. Dušáková, M. Pourová, T. Pochová)

 1. Paďourek – vrh koulí – 2. místo

běh na 100 m. - 3. místo

 1. Krampl – skok do dálky – 3. místo
 2. Klouček – skok do dálky – 2. místo
 3. Paďourek, D. Klouček, J. Planieta, F. Krampl – štafeta 100 m – 3. místo

 

Ostatní pravidelné akce

 • Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (36.000,-),
 • Den zdravé výživy
 • Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu (proti šikaně, pro dopravní výchovu)
 • Lampionový průvod
 • Dětský den (spolupráce s hasiči)
 • Vánoční koledování
 • Vánoční a velikonoční tvoření
 • Ples školy
 • Dopravní výchova pro 4.tř.
 • Dobrodružství s technikou v Č. B.
 • Historické toulky po Českých Budějovicích
 • Dětský den pro veřejnost
 • Filmová představení
 • Lyžařský výcvik
 • Projektové dny
 • plavecký výcvik

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Starší žákyně a žáci jako dorostenci a dorostenky postoupili dom Zlína na republikový přebor.  

 

V rámci získaných prostředků při sběrových akcích a plesu byli žáci ve spolupráci
se SRPDŠ zdarma v Hopsáriu v Českých Budějovicích a 2. stupni byl dán příspěvek na výlet.

 

 

CH    Výsledky inspekce

    

V tomto školním roce 2016/2017 bylo provedeno na naší škole  inspekční elektronické zjišťování  ČŠI  na témata: Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP, Seznamování dětí v mateřských školách s cizím jazykem ,Problematika vzdělávání v oblasti bezpečnosti ZŠ a MŠ,  vzdělávání v tématech etické výchovy v mateřských školách a Prevence rizikového chování v ZV a SV,  Využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání. Zároveň byla škola vybrána k testování žáků 9. třídy ČŠI v oblastech českého jazyka, anglického jazyka a dějepisu – výsledky byly v průměru na 68-78 % úspěšnosti.

 

 

Předcházející inspekce:

 

 ve školním roce 2013/14 -  inspekční elektronické zjišťování

 ve školním roce 2013/14 - inspekční elektronické zjišťování – povinné přijímací zkoušky

                                            na střední školy a vybavení ICT

v roce 2013 - komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

 

            V letošním školním roce byla provedena kontrola OSSZ České Budějovice a kontrola Krajského úřadu v oblasti BOZP rovněž bez závad. Také finanční kontrola Městyse Dolní Bukovsko proběhla bez nedostatků.

 

 

 

J      Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016.

 

 1. a) Příjmy
 2. Celkové příjmy - 18.070.835,60Kč
 3. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 291.150,-Kč
 4. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.420.312,79Kč
 5. Ostatní příjmy – 176,15-Kč

 

 1. b) Výdaje
 2. Investiční výdaje celkem - 0,-
 3. Neinvestiční výdaje celkem - 17.962.887,72 Kč

z toho: náklady na platy - 8.689.405,-Kč

OON - 111.000,-Kč

zákonné odvody - 2.969.610,00,-Kč

učebnice, texty, pomůcky - 105.899,-Kč

ostatní provozní náklady 6.086.973,72Kč     

 

 

 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech.

 

Nyní jsme zapojeni v dalším projektu MAS-Vltavotýnsko a Šablony pro ZŠ a MŠ I.

 

Do mezinárodních programů se naše škola v tomto školním roce nezapojila.

                  

                                                                                                                                     

L      Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

M     Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010
se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

 

Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů škola nepředložila a nerealizovala.                                                                                                                      

 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31. 12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi (TJ, SDH, ČRS, MS... ), jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

O       Poskytování informací

   

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28. 2. 2017

 

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ a vych. ŠD ve dnech 29. 8. 2017. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne 31. 8. 2017.

 Schválena školskou radou dne 6.10.2017

zpracoval: Mgr. Josef Kapinus                                              

 

V Dolním Bukovsku dne 15. 9. 2017

                                                                                                   …………………………………

                                                                                                   ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko