Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty > Granty

Granty

OP JAK Šablony I

Podpora žáků - školní asistent v ZŠ, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD, školní asistent v MŠ

 Plakát OP JAK

 Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_022/0000272

 

 

 

Erasmus +

V rámci projektu Erasmus + se v červenci 2022 šest pedagogických pracovnic naší školy zúčastnilo studijního pobytu na Maltě. Můžete si přečíst podrobnější reportáž.

logo

 

 

 

Národní plán obnovy - doučování žáků škol

Naše škola se účastní Národního plánu obnovy - doučování žáků škol I., II. a III. etapa do prosince 2022. Žáci ve všech třídách mají možnost využívat doučování z hlavních předmětů. 

doucovani-letak.jpg

OP VVV Šablony III

Podpora žáků - doučování, tandemová výuka, projektové dny ve výuce, školní asistent v MŠ

plakát šablony III

Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017317

 

 

Nemusí pršet, jen když kape

logo Cassiopeialogo České BudějoviceLogo Ministerstva životního prostředí

  Ve školním roce 2018-19 se 5. třída  účastnila projektu "Nemusí pršet, jen když kape", financovaného MŽP ve spolupráci s CEGV Cassiopeia. Další informace o projektu najdete zde.

Projekt "Nemusí pršet, jen když kape - permakultura a voda v sídelní krajině" podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Spolufinancování jeho aktivit je zajišťováno s podporou Statutárního města České Budějovice - projekt "Přírodní zahrada & environmentální výchova 2019".

 

 

OP VVV Šablony II

Podpora žáků, zapojení ICT technika do výuky, projektové dny mimo školu, školní asistent v MŠ

 plakát Šablony II

 Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008865

 

 

 

MAP II v ORP Týn nad Vltavou

Loga EU a MŠMT

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko se zapojila do projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou

Na začátku ledna jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava, z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektu.

Aktivity projektu:

Aktivita 4 – Implementace

- aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt.,

Malá Strana

4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZUŠ MUSICALE

4.4 Projektové dny

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.7 Logoped a logopedická prevence

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

 

Aktivita  1 - Řízení projektu

 • Hlavní realizační tým MAP (zodpovědný za realizaci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP) – stávající
 • Realizační tým MAP (zajištění realizace projektu, podpora činnosti Řídícího výboru a PS, monitorování průběhu realizace aktivit KA2 a KA3, zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP, účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, podpora škol v plánování)
 • Realizační tým Implementace (zodpovědný za realizaci aktivity 4. Implementace MAP)

 

Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP – povinné podaktivity

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 • Řídící výbor – noví členové: zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
 • Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • Pracovní skupiny: sdílení zkušeností pedagogů škol, setkání každé skupiny 4x ročně

Pracovní skupina pro financování - informování o dotačních možnostech

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - dvě nové pracovní skupiny

Pracovní skupina pro rovné příležitosti - nová pracovní skupina

Pracovní skupina ředitelů - jako v MAP +

 

2.2 Podpora škol v plánování

 • Dotazník ve školách – popis potřeb školy
 • Zástupce z každé zapojené školy

2.3 Místní akční plán

 • Aktualizace analytické části
 • Aktualizace strategické části – SR MAP, priority, cíle
 • Aktualizace implementační části – roční akční plány

2.4 Spolupráce s individuálními projekty systémovými Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výbor

 • 1x za dobu realizace projektu bude realizován seminář s odborníkem spojený s následnou diskusí o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání

2.5 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

 • 4 workshopy s rodiči

 

Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

 • Monitoring a vyhodnocení realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování ročních Akčních plánů
 • Při přípravě evaluace bude RT MAP, stanoví témata a cíle evaluací, dále výběr cílových skupin evaluace, vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací, výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení, následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření
 • Zpracování sebehodnotících zpráv - Průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva

 

Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz

 

 

OP VVV Šablony I

Podpora žáků, nové trendy ve výuce (tandemové vyučování), DVPP, školní asistent v MŠ

Logo EU a MŠMT

Název projektu: Podpora žáků, nové trendy ve výuce (tandemové vyučování), DVPP, školní asistent v MŠ

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001541

 

Tento projekt je zaměřen na podporu dětí ohrožených neúspěchem, ale i na podporu dětí nadaných.
Tandemová výuka: Dva vyučující v jedné hodině, střídavě vyučují.  
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. 
DVPP : Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hod. na ZŠ, 16 hod. na MŠ a 24 hod. zaměřených na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi.
Školní asistent v MŠ : Cílem je poskytnou dočasnou personální podporu MŠ. Vypomáhá v MŠ ve všech oblastech práce s dětmi, podle požadavků vyučujícího.

Projekt získal finanční podporu od Evropské unie.

 

 

Technické dovednosti, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Název projektu: Technické dovednosti, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/57.0157

Počet podporovaných osob: 16 = 11 dívek a 5 chlapců ze 6.třídy

Projekt byl realizován v rámci předmětu Pracovní výchova v šestém ročníku ve školní dílně. Podstatou realizace byla příprava dokumentace a vlastní výroba dřevěné krabičky. V přípravné fázi byla dílna dovybavena potřebnými nástroji a nářadím. Žáci postupovali podle předem připraveného pracovního listu s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Hotové výrobky jsou využity k ukládání drobného materiálu v učebně výtvarné výchovy.

 

 

Čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Název projektu: Čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.2448

Popis: 4 x 2 tématické plány čtenářských dílen ( tj. 80 Čtenářských dílen, ze kterých bylo 48   

           ověřeno ve výuce )

  Projekt byl realizován ve 2. až 9. ročníku naší základní školy. Bylo nakoupeno 404 svazků dětské

a naučné literatury a tím se nám podařilo významným způsobem rozšířit fond žákovské knihovny

a nabídnout tak žákům možnost společného prožitku nad čtenou knihou během vyučování. Významně prohloubeny byly nejen čtenářské dovednosti žáků, ale také byla významně posílena spolupráce a vzájemná komunikace mezi nimi.

  Čtenářské dílny probíhaly v rámci hodin Českého jazyka a literatury. Čtenářská dovednost žáků byla rozvíjena různými metodami a formami práce. Osvědčily se zejména následující metody: skupinová práce žáků, dramatické ztvárnění přečteného textu, diskuze, samostatná práce s předem připravenými pracovními listy, rozvíjení slovní zásoby pomocí vyjadřování vlastních názorů, brainstorming a také výtvarné zpracování čteného textu.