Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Sazebník úhrad nákladů

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 30,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný..................................................................1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný.................................................................. 3,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný..................................................................3,00 Kč/A3

Formát A3 oboustranný...................................................................4,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně, černobílé......................................3,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách, černobílé.................................4,00 Kč/A4

Formát A4, barevný………………………………………........……..10,00 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

Nenahraná disketa 3,5“.................................................................20,00 Kč/1ks

Nenahrané CD...............................................................................50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Video.............................................................................dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.

a za každou další započatou hodinu..........................................150,00 Kč/hod.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině

vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady

ve výši ceny příslušného výtisku.

9. Vystavení prvního duplikátu vysvědčení………………………50 ,-Kč

Vystavení druhého a dalšího duplikátu vysvědčení…………….100,- Kč

Tento sazebník platí od 1. 9. 2018

____________________________

ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko