Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ BUKOVSKO za školní rok 2012/13

 

 

Obsah:          

A    Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

B    Vzdělávací koncepce školy

C    Přehled pracovníků školy

D    Přijímací řízení a zápis

E     Výsledky vzdělávání

F     Hodnocení ŠVP 2013

G    Další vzdělávání pedagogických pracovníků

H    Mimoškolní aktivity

CH Výsledky inspekce provedené ČSI

J      Základní údaje o hospodaření školy

K    Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

L     Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

M    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

N    Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

O    Poskytování informací

 

 

           

 

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu  na konci tohoto školního roku navštěvovalo 162 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme ve spolupráci se zřizovatelem dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků, ta byla v roce 2011 navýšena na 75 a nová školní jídelna pro žáky s kapacitou 410 jídel denně, dále pro zaměstnance a hospodářskou činnost pro cizí strávníky.

Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele - Městys Dolní Bukovsko.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

Název zřizovatele

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

75

Základní škola

190

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

 

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

Počet žáků

na pedagoga

Mateřská škola

3

75

25

18,7

1. stupeň ZŠ

5

97

19,4

14,6

2. stupeň ZŠ

4

65

16,5

11,5

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

75

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

147

X

X

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ing. Anna Koutská, Dolní Bukovsko 364

 

 

B     Vzdělávací koncepce školy

 

Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

 

C     Přehled pracovníků školy

 

Na škole pracuje celkem 29 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga (vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracují čtyři učitelky a dvě uklízečky (jedna uklízečka
s úvazkem 6 hodiny denně). Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až čtyřiceti let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor je do značné míry stabilizovaný.  Až na dvě učitelky ZŠ a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse. V letošním roce pracovaly 4 učitelky jako zástupy za mateřskou dovolenou.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet pracovníků celkem

29

 

Počet učitelů ZŠ

13

 

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

 

Počet učitelek MŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

 

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Funkce

 

Úvazek

 

Roků ped. praxe

 

Stupeň vzdělání

 

Aprobace

Maříková

TU 1. p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Kovaříková

TU 4. p.r.

1,0

nad  27 let

1.- 5.r.

Břečková

TU 3. p.r.

1,0

    do 6 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 5. p.r.

1,0

do 27 let

1.- 5.r.

Cvrčková

TU 2. p.r.

1,0

do 6 let

1.-5.r.

Michalčíková

TU 6. p.r.

1,0

do 6 let

F-Aj

Pilarčíková

VP

1,0

do 27 let

Čj-HV

Nesporá

TU 9.p.r.

1,0

nad 27 let

M-VV

Fürbachová

TU 8. p.r.

1,0

do 12 let

CH-Př

Nesporý

 

1,0

nad 27 let

M-ZPV

Slámová

učitelka ZŠ,

1,0

do 6 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p.

0,86

do 19 let            

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

nad 27 let

vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Malechová

Zást.ř. pro MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

Čj-D

               

 

Místo  Mgr. Pechové  od 29.8. 2011 Mgr. Nerudová

Místo Mgr. Karbanové zastupovala Mgr. Davidová, od 5.3.2012 Mgr. Břečková.

Místo Mgr. Pincové od 29.8.2011 Mgr Cvrčková, od 29.8.2013 Mgr Fišerová

Místo Mgr. Mikešové od 3.1.2012 Mgr Brabencová                                                                    

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Karbanová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                 

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Daňková

uklizečka ZŠ

0,75

Šťastná

uklizečka MŠ

0,88

SOU

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

 

 

 

D     Přijímací řízení a zápis

 

Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 22 nových žáků a žákyň, z nichž jeden má odloženou školní docházku a jedna žákyně byla přijata předčasně.

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo
do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší, ale kapacita to neumožňovala. Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 75 předškoláků, zájem byl opět vyšší zejména během roku.

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2013/14

1

21

10

1

 

Výsledky přijímacího řízení:

 a)      na SŠ zřizované krajem a soukromé  SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

3

2

2

1

3

-

11

 

b)      do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

5

---

 

c)       počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

v devátém ročníku

v nižším ročníku

16

---

 

  

E     Výsledky vzdělávání

 

Společná příprava školního roku byla zahájena 29. 8. 2012 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly
bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

 Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní roky 2010-13, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 5. a 9. třídy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů. V porovnání s ostatními školami jsme mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 7. třídy z oblasti finanční gramotnosti.

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyuč. na obou stupních
se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, proti vandalismu, péče o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st., žákovský parlament. Průběh vyučování byl částečně ovlivněn čtyřmi zástupy za mateřské dovolené.

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně práce asistenta pedagoga. Výborná je spolupráce s logopedkou, možnost studia 1 uč. logopedii. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci šablon, rovněž i možnost využití těchto prostředků v DVPP.

Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně
ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola.

 Zlepšili jsme výsledky v okresních olympiádách zejména v dějepisu, ale i ostatní výsledky svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba v lepší prezentaci ZŠ a MŠ ve Zpravodaji, krajském tisku. Ve školní družině vyšlo větší zaměření na etiku.

Podařilo se nám otevřít fyzikální učebnu, připojit na internet zbylé třídy, připravit možnost otevření dílen. V testech ČŠI pro 5. a 9. ročník z Čj, M a Aj jsme dosáhli nadprůměrných výsledků, což svědčí o dobré práci v rámci vyučování

Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku.

Větší důraz je nutné věnovat oblasti sebereflexe a sebehodnocení žáků a žákyň. Toto je potřeba neustále průběžně rozvíjet.

Podařilo se vyměnit tabule na 2. stupni, tento úkol na 1. stupni přechází na další rok. Zrekonstruovali jsme školní zahradu MŠ. Úkolem zůstává vybudovat doskočiště.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

97

82

-

-

-

2. stupeň

65

17

1

17

1

Celkem

162

99

1

17

1

 

 Přehled o chování

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

97

2

-

-

1

-

-

-

2. stupeň

65

13

7

-

5

3

-

-

Celkem

162

15

7

-

6

3

-

-

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2619

27

0

0

2. stupeň

2567

39

12

0,18

Celkem

5186

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

7

1

S vývojovými poruchami učení

2,3,4,4,7,9

6

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných.

 

 

 

F     Hodnocení ŠVP 2013

 

Stanovené cíle pro letošní rok v oblasti rizikového chování žáků

1. Sledování chování u problémových žáků

2. Pozitivní klima ve vytipovaných třídách

3. Prevence kyberšikany

4. Pravidelná informovanost 8.třídy o drogových závislostech a alkoholu – exkurze

5. Dopravní výchova

6. Sledování školní docházky - VP

7. Prevence krádeží a vandalismu

8. Prevence kouření a alkoholu

 

Do plnění MPP byli zapojeni všichni vyučující, kteří spolupracovali se ŠMP. Veškeré preventivní aktivity probíhaly za aktivní podpory vedení školy. Stanovené cíle byly většinou dosaženy vlastními silami, u některých témat jsme požádali o spolupráci odborníky.

Z externích odborníků jsme v letošním školním roce využili služeb OS Theia, Semafór
a Policie ČR, kteří zpracovali zejména témata kyberšikany, bezpečného chování v dopravě
a ve volném čase, drog a kouření, prevence ostrakismu a dětské kriminality, extrémismu
a výtržnictví, nebezpečí internetu, řešení nudy.

Vlastními silami jsme realizovali témata dopravní výchovy, drogových závislostí, tvoření pozitivních vztahů ve třídě a prevence šikany a první pomoci. Zbývající témata uvedená
v Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních byla podchycena v rámci vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů – viz ŠVP.

Během celého roku byly žákům i rodičům k dispozici konzultační hodiny ŠMP.

Klima v některých třídách v současné době vykazuje negativní výkyvy, proto
i v následujícím školním roce budeme pokračovat v systematické práci v této oblasti. Dalším přetrvávajícím problémem jsou krádeže a vandalismus, proto se více zaměříme na spolupráci
s rodiči a s Policií ČR. Další rezervy vidíme v prevenci úrazů, obezity a zdravého stravování,
na které bychom se chtěli zaměřit příští školní rok. Zlepšení situace jsme zaznamenali v oblasti alkoholu, kouření a záškoláctví.

Pokračovala dlouhodobá spolupráce s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, které doplňují nabídku zájmových kroužků pro naše žáky a přispívají tak
ke smysluplnému vyplnění volného času dětí.

 

Zpráva výchovného poradce za škol. rok 2012/2013

1.         Školní akce

Výstava Vzdělání a  řemeslo  - 8. a 9. třída

Záchytka a dětský detox – 8. třída

Projekt Šance – Děti ulice – 9. třída

Noc s Andersenem -1. stupeň , 9. třída

Literární práce na téma: vandalismus, kouření záškoláctví – 6. -9. třída

Celoškolní soutěž na téma: drogy, dopravní výchova

Protikuřácký řetěz

Charitativní sbírka na pomoc dětem v Africe -  Guinei

Drogy a kouření - 8. a 9. třída -Policie ČR

 Kyberšikana – 4. - 7. třída - Policie ČR

The Action – 8. a 9. třída – Besip

 

2.         Integrovaní žáci 

Všichni tito žáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího programu.

 

3.         Rozmisťování

Tento školní rok bylo rozmisťováno 16 žáků z 9. třídy. Všech 16 bylo rozmístěno.

3 žáci odcházejí na gymnázium, z toho 1 na soukromé

7 žáků odchází na střední odborné školy, z toho 2 na soukromou

1 žákyně odchází na konzervatoř

5 žáků odchází na střední odborná učiliště (tříletá)

               

Všichni žáci, kromě jednoho,se  dostali na ty školy, které si zvolili.                     

 

Závěr:

- je třeba se stále věnovat vztahům mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi třídami

- zaměřit se a zdůrazňovat žákům jejich zodpovědný přístup k přípravě na vyučování, k plnění školních povinností

- pracovat individuálně s některými žáky, zvláště s integrovanými

- zaujímat individuální přístup k žákům z rodin se slabým rodinným zázemím, z rodin sociálně slabších

- rozvíjet diskuzní dovednosti žáků

- dále se věnovat žákům 9., ale i 8. třídy – předávat informace o volbě povolání

- ve školním roce 2013 /2014 je třeba věnovat velkou pozornost:    krádežím

vandalismu 

zdravému životnímu stylu

zlepšování vztahů ve třídách

 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby doplňování osnov ŠVP a na vypracování Dodatku k ŠVP. Bylo dokončeno studium VP
se zaměřením na žáky se zdravotním postižením, a specializační studium pro ŠMP /metodik prevence/, ICT Z mají všichni ped. pracovníci a rovněž všichni prošli školením na využití interaktivní tabule v moderním vyučování.  V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení pedagogických pracovníků v návaznosti na možný karierní řád. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP, zejména
 k Standardům a Dodatku RVP ZV.

 

H     Mimoškolní aktivity

    Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme
ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova.    

V naší škole pracuje celkem 26 zájmových kroužků, z nichž sedmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti dvou vedoucích je patnáct pracovníků školy a sedm z řad veřejnosti.

Žáci spolu s vyučujícími  a ostatními zaměstnanci jsou již sedmnáctým rokem zapojeni
v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ, dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce ( 34.000,-Kč) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí
k solidaritě. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za 946,- Kč,  kaštany a žaludy za 42.357 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 30.780 kg- 6.místo v celorepublikové soutěži , na žáka máme asi 192 kg, 6. místo v průměru na jednotlivce. Sebrali jsme rovněž 32 kg hliníku. Zisk je použit
na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení. 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 22.000,- Kč byl použit
ve prospěch žáků a žákyň naší školy.

Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

Soutěže organizované školou:

Biologická olympiáda - okr. kolo:

Nekolová - 24. místo

Krejčová – 26. místo

 

Botanická olympiáda Rudolfa Kurky ve Veselí n. Luž:

obor botanika - 2. místo Nekolová , 8. místo Krejčová

obor zoologie - 9. místo Slovák, 11. Koutská

 

Olympiáda z Čj-

školní kolo – 1. Místo Krejčová, 2. místo Kokeš

okresní kolo – 10. Místo Krejčová, 11 místo Kokeš

 

Olympiáda z dějepisu

školní kolo – 1. místo Nekolová, 2. Krejčová, 3. místo Kantorová

okresní kolo – 5. Místo Nekolová, 23. místo Krejčová

krajské kolo – 7.místo Nekolová

 

Český jazyk

Vyhodnocení literární soutěže – Mladý Demosthenes-  mladší Krejčová B. 2. , starší Bradáč 4 Vyhodnocení literární soutěže- Evropa ve škole- 2.místo Loskotová

Vyhodnocení recitační soutěže – Dětská scéna – Sedláková Kramplová Musel

Vyhodnocení recitační soutěže  okresní kolo – Tomasková, Kokeš . Musel

Odkud jsme – celorepubliková soutěž Bambiriády – 2. ZŠ Dolní Bukovsko                                                                

Požární ochrana očima dětí – B.Krejčová 3. místo v okrese

 

Matematika

Rozpočti si to- celorepubliková soutěž finanční gramotnosti- 1. ZŠ Dolní Bukovsko

Matematická olympiáda – Slovák 44., Koutská 57.

Matematický klokan 4. třída - Daňková

Matematický cvrček 3. třída – Vaverová, Dudlíček, Šturma

Matematický cvrček 2. třída – Pour, Havel, Junek

Matematický kadet  5.,6., 7., 8. a 9. třída

 

Anglický jazyk

Okresní olympiáda - 11.místo B.Krejčová, 13.místo P.Kokeš

9 žáků udělalo jazykové zkoušky

 

Chemie

Pan zkumavka- 3. místo v kraji M.Nekolová

 

Hudební výchova

Jihočeský zvonek –  Venčovská, Krejčová B., Daňková, Machová K.

 

Rybářská olympiáda

okresní kolo    mladší - Šturma Š. 1. , Hajný J.  4

starší – Trnka J. 1. , Hora M. 4.                                           

krajské kolo – Trnka J. 13. , Hora M. 18.

 

Zlatá udice

Šturma Š. - 1. místo oblastní kolo

 

Zlatá srnčí trofej

oblastní kolo   mladší – 1. P. Trnka, 3. Vejvoda, 5. Dolejš

starší – 2. Trnková, 3. Trnka, 8. Machová

 

Sportovní soutěže

Sportovní odpoledne 2. stupně

Turnaj ve florbalu 1.-9. tř.

 

Atletického Poháru rozhlasu se zúčastnili starší žáci, kteří obsadili 12. místo.

Stolní tenis – místní turnaj     dívky- Tomasková, Matoušková,

starší   hoši –  Kokeš P. , Poch M.

mladší hoši – Mach Jan, Mach Jiří

smíšené dvoj.- Tomasková+Mach Jiří, Matoušková+Mach Jan

 

Výborného výsledku dosáhly žákyně 2.stupně.  ve svém prvním soutěžním vystoupení skončily
na druhém místě a těsně nepostoupily do čtvrtfinále soutěže Coca-Cola Cup.

 

Žáci a žákyně 3.-5. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané McDonald´s Cup.

 

Ostatní pravidelné akce

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (31.000,-), 

Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně, pro dopravní výchovu/

Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči a TJ

Vánoční koledování

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.  Tomasková ,  Kokeš  ,  Koudelka a Venčovská  obsadili  4krát první místo v okresních a krajských hasičských soutěžích a opět postoupili do republikového finále, které v Jablonci vyhráli a stali se mistry republiky.

V rámci získaných prostředků při sběrových akcích a plesu byli  žáci ve spolupráci se SRPDŠ zdarma v Hopsáriu v Českých Budějovicích a v CineStaru na  filmovém představení 3D.

Na ukončení školního roku jsme uspořádali velice zdařilou sportovní olympiádu ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, která byla nejen rodiči, ale i ostatními občany velice dobře hodnocena.

 

CH  Výsledky inspekce provedené ČSI

 

V tomto školním roce 2012/2013 byla  provedena na naší škole  komplexní inspekce ČŠI . 

Předcházející  inspekce:

 ve škol. roce 2001/02 - komplexní inspekce v ZŠ

ve škol. roce 2002/03 - orientační inspekce v MŠ

ve škol. roce 2004/05 - dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2007/8- dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2008/9- komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

 

 

J     Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012.

a)         Příjmy

1. Celkové příjmy - 17.675.940,99Kč

2. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 210.450,-Kč

3. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.792.222,73Kč

4. Ostatní příjmy – 2.620,-Kč

 

b)         Výdaje

1. Investiční výdaje celkem - 0,-

2. Neinvestiční výdaje celkem - 17.656.498,75 Kč

z toho: náklady na platy - 7.655.000,-Kč

OON - 37.000,-Kč

zákonné odvody - 2.608.975,-Kč

učebnice, texty, pomůcky - 98.298,00Kč

ostatní provozní náklady 7.257.225,-Kč     

 

 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech.

 

V letošním roce jsme dokončili čerpání z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IP oblasti podpory 1.4 a odesláním závěrečné monitorovací zprávy tento program ukončili.

Ve finanční podpoře na exkurzi do zařízení pro nakládání s odpady jsme obdrželi 1.956,-Kč.

Získali jsme finanční prostředky na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením ve výši 6.000,-

Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

                                                           

                                                                                      

L     Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

M    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů.    

Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. škola nepředložila a nerealizovala.

 

 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31. 12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi/ TJ, SDH, ČRS, MS... /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

 

O     Poskytování informací

   

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28. 2. 2013

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

 

Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ
a vych. ŠD ve dnech 28. - 29. 8. 2013. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne
30. 8. 2013. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 12. 9. 2013.

 

V Dolním Bukovsku dne 13. 9. 2013