Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Před vstupem do základní školy > Správné podání žádosti o posouzení školní zralosti do poradenského zařízení

Jak si správně podat žádost o posouzení školní zralosti?

Na webových stránkách poradny http://www.pppcb.cz/ si zvolíte pracoviště České Budějovice, Tábor (Soběslav) nebo Jindřichův Hradec (nahoře v liště – Kontakty).

Dále si zvolíte dotazníky ke stažení pro Č. Budějovice, Tábor, Soběslav, Jindřichův Hradec (dole na stránce).

Vytisknete si příslušné formuláře, které je potřeba vyplnit velkým hůlkovým písmem.
Jedná se o
ŽÁDOST O PORADENSKOU SLUŽBU a DOTAZNÍK PRO RODIČE, tyto dva dokumenty vyplňují rodiče (zákonní zástupci) a jsou podstatné pro zaevidování žádosti a následné poskytnutí poradenské služby.

 

Vytisknuté, vyplněné a podepsané formuláře zašlete poštou na danou adresu pracoviště: Pedagogicko-Psychologická poradna ….(adresu najdete na webových stránkách pppcb.cz).

 

Dále v tomto zobrazení najdete formulář SDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY- k žádosti o posouzení školní připravenosti. Paní učitelku, která má vaše dítě na starost, poprosíte, aby
sdělení vyplnila
a poslala na dané pracoviště poradny.

 

Vámi zaslanou Žádost v poradně zaevidují a až přijdete na řadu, budete telefonicky nebo pozvánkou vyzváni k návštěvě poradny na určitý den a hodinu. Proto je důležité, abyste uvedli
v Žádosti aktuální telefonní číslo a aktuální korespondenční adresu.


Vyšetření školní připravenosti včetně úvodního a závěrečného rozhovoru s rodičem trvá cca dvě hodiny. Vyšetření dítěte je zaměřeno na posouzení školní zralosti a připravenosti v oblasti rozvoje myšlení, vnímání, grafomotoriky, pracovních návyků a emočně sociální oblasti.


Probíhá formou rozhovoru a prostřednictvím řízené činnosti, kdy dítě zpracovává předložené úkoly (kreslení, práce s obrázky, slovy…).