Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

 

ZŠ a MŠ DOLNÍ BUKOVSKO za školní rok 2013/14

 

 

Obsah:      

           

A      Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

B      Vzdělávací koncepce školy. 

C      Přehled pracovníků školy. 

D     Přijímací řízení a zápis. 

E      Výsledky vzdělávání 

F      Hodnocení  ŠVP – 2014. 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

H     Mimoškolní aktivity. 

CH  Výsledky inspekce provedené ČŠI. 

J       Základní údaje o hospodaření školy.

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 

L      Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

M     Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

O     Poskytování informací 

 

 

           

 

A     Charakteristika základní školy a mateřské školy, základní údaje

 

Základní škola a Mateřská škola v Dolním Bukovsku se řadí mezi menší plně organizované školy se žáky v devíti ročnících. Při škole pracuje školní družina se dvěma odděleními a mateřská škola se třemi třídami. Školu  na konci tohoto školního roku navštěvovalo 173 žáků. Školní družinu navštěvovalo 60 dětí. Vybavením pomůckami a materiály je škola na velmi dobré úrovni. Problémem zůstávají malé prostory tělocvičny. Tuto situaci řešíme ve spolupráci se zřizovatelem dalším využíváním sálu kulturního domu pro účely školní tělesné výchovy. Přínosem pro školní akce je také smlouva o využití sportovního areálu TJ, který slouží i zájmové mimoškolní činnosti dětí. V srpnu 2009 byla otevřena nová mateřská škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 72 žáků, ta byla v roce 2011 navýšena na 75 a nová školní jídelna pro žáky s kapacitou 410 jídel denně, dále pro zaměstnance a hospodářskou činnost pro cizí strávníky.

 

Od ledna 2006 došlo k novému názvu společného zařízení - Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko. Od ledna 2008 se změnil název zřizovatele - Městys Dolní Bukovsko.

 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko

Adresa školy

náměstí Jiráskovo 31, 37365

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75001365

IZO

107720353

identifikátor školy

650024842

vedení školy

ředitel: Mgr. Josef Kapinus

zástupce ředitele: Mgr. Anna Šubrtová

Kontakt

tel.: 385726122, fax: 385726281

e-mail: zsdbuk@iol.cz

www.dolnibukovsko.cz/zakladniskola

 

 

Název zřizovatele

Městys Dolní Bukovsko

Adresa zřizovatele

 náměstí Jiráskovo 67

Kontakt

Tel.: 385726101, fax: 385726163

e-mail mazanec@dolnibukovsko.cz

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

75

Základní škola

190

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

410

 

 

 

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/

žáků

Počet dětí/

žáků na třídu

Počet žáků

na pedagoga

Mateřská škola

3

75

25

18,7

1. stupeň ZŠ

5

106

21,2

17,7

2. stupeň ZŠ

4

67

16,8

11,5

Školní družina

2

60

30

30

Školní jídelna MŠ

1

75

X

X

Školní jídelna ZŠ

1

156

X

X

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

1. 11. 2005

Počet členů školské rady

9

Kontakt

Mgr.Jan Dudlíček , Hartmanice 32 , 37365

 

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

14. 10. 1991

Zaměření

spolupráce rodičů a školy

Kontakt

Ing. Anna Koutská, Dolní Bukovsko 364

 

 

B     Vzdělávací koncepce školy

 

Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko č.j. 25/1 2009. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších kapitolách.

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně vzdělávacího programu.

 

Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu.

 

 

 

C     Přehled pracovníků školy

 

Na škole pracuje celkem 28 pracovníků. Z toho na ZŠ 13 učitelů, dvě vychovatelky ŠD (obě na snížený úvazek), asistent pedagoga (vychovatelka ŠD), tři správní zaměstnanci a jedna administrativní pracovnice. V MŠ pracují čtyři učitelky a jedna uklizečka  Ve školní jídelně pak čtyři pracovnice. Pro stravování cizích strávníků pracují ve školní jídelně další tři pracovnice (zaměstnankyně městyse). Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro svou profesi. Délka praxe je v rozmezí dvou až čtyřiceti let (poměrně rovnoměrně rozložena). Pedagogický sbor bude od příštího školního roku po návratech z MD stabilizovaný.  Až na dvě učitelky ZŠ a dvě učitelky MŠ bydlí všichni pracovníci přímo v městyse. V letošním roce pracovaly 4 učitelky jako zástupy za mateřskou dovolenou.

 

Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet pracovníků celkem

28

 

Počet učitelů ZŠ

13

 

Počet vychovatelů ŠD a asist. pedagoga

2

 

Počet učitelek MŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

 

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

 

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků ped. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Maříková

TU 2. p.r.

1,0

do 19 let

1.- 5.r.

Kovaříková

TU 5. p.r.

1,0

nad  27 let

1.- 5.r.

Břečková

TU 1. p.r.

1,0

    do 6 let

1.- 5.r.

Faflíková

TU 4. p.r.

1,0

do 27 let

1.- 5.r.

Fišerová

TU 3. p.r.

1,0

do 12 let

1.-5.r.

Michalčíková

TU 8. p.r.

1,0

do 6 let

F-Aj

Pilarčíková

VP, TU 6.p.r.

1,0

do 27 let

Čj-HV

Nesporá

 

1,0

nad 27 let

M-VV

Fürbachová

TU 9. p.r.

1,0

do 12 let

CH-Př

Nesporý

 

1,0

nad 27 let

M-ZPV

Slámová

TU 7.p.r.

1,0

do 6 let

Čj-D

Kliková

vychov. ŠD, as.p.

0,86

do 19 let            

vychovatelka

Mrázová

vychov. ŠD

0,96

nad 27 let

vychovatelka

Korbelová

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Dušková

učitelka MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Malechová

Zást.ř. pro MŠ

1,0

nad 27 let

učitelka MŠ

Vomáčková

učitelka MŠ

1,0

do 27 let

učitelka MŠ

Šubrtová

z.ř. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

1.- 5.r.

Kapinus

řed. ZŠ a MŠ

1,0

nad 27 let

Čj-D

               

 

Místo  Mgr. Pechové  od 29.8. 2011 Mgr. Nerudová/Michalčíková

Místo Mgr. Karbanové zastupovala Mgr. Davidová, od 5.3.2012 Mgr. Břečková.

Místo Mgr. Pincové od 29.8.2011 Mgr Cvrčková, od 29.8.2013 Mgr Fišerová

Místo Mgr. Mikešové od 3.1.2012 Mgr Brabencová/Slámová                                                                    

 

 

 

 

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Karbanová

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Anna

samostatná odb. kuchařka

1,0

SOU

Machová Alena

kuchařka

1,0

SOU

Lomská

ved. školní jídelny ZŠ a MŠ

1,0

Hrušková

účetní ZŠ a MŠ

1,0

Černý

školník ZŠ                                  

1,0

SOU

Dupalová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Laznová

uklizečka ZŠ

1,0

SOU

Daňková

uklizečka ZŠ

0,75

 

 

 

 

Černý

topič ZŠ

0,5 h/d

SOU

Lomská

topič MŠ

0,5h/d

 

 

 

D     Přijímací řízení a zápis

 

Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů. V letošním roce jsme zapsali 25 nových žáků a žákyň, z nichž pět má odloženou školní docházku a jedna žákyně byla přijata předčasně.

 

Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě písemných žádostí rodičů, letos chodilo
do ŠD 60 dětí, zájem byl vyšší, ale kapacita to neumožňovala. Do mateřské školy jsou děti zařazovány rovněž po řádném zápisu, školu navštěvovalo 75 předškoláků, zájem byl opět vyšší zejména během roku.

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol:

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2014/15

1

21

1

5

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

a)      na SŠ zřizované krajem a soukromé  SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

Celkem

 

1

0

4

2

4

-

11

 

b)      do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

---

 

c)       počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

v devátém ročníku

v nižším ročníku

15

---

 

 

 

E     Výsledky vzdělávání

 

Společná příprava školního roku byla zahájena 29. 8. 2013 podle plánu hlavních úkolů. Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již tradičně v červnu, nevyskytly se závažnější problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly
bez větších problémů. Důraz byl položen na vzdělávání podle ŠVP ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.

 

Byly zpracovány rámcové úkoly plánu práce/ nezbytné podklady k vlastnímu hodnocení školy/ na školní roky 2013-16, jejichž dílčí plnění bylo v kontrolní činnosti, na pedagogických radách, na poradách pedagogických pracovníků a na schůzkách metodických orgánů školy průběžně hodnoceno. Rovněž se uskutečnilo testování žáků 4. a 8. třídy z přírodovědných předmětů a anglického jazyka, které jsme si sami zvolili. V porovnání s ostatními školami jsme mírně nadprůměrní. Stejný výsledek byl dosažen při testu 7. třídy z oblasti finanční gramotnosti.

V podmínkách ke vzdělávání je nutné vyzdvihnout spolupráci vyuč. na obou stupních
se správními zaměstnanci- péče o vzhled tříd, proti vandalismu, péče o školní majetek, zapojení třídní samosprávy na 2. st., žákovský parlament. Průběh vyučování byl částečně ovlivněn čtyřmi zástupy za mateřské dovolené.

 

Dobře se daří zachovat diferencovaný přístup k žákům, integrace, individuální plány žáků včetně práce asistenta pedagoga. Výborná je spolupráce s logopedkou, možnost studia 1 uč. logopedii. Výrazně pomohla v práci se žáky individuální výuka v rámci šablon, rovněž i možnost využití těchto prostředků v DVPP. To je nutné zaměřit na karierní řád pedagogických pracovníků.

 

Spolupráce s rodiči, SRPDŠ a ŠR je nadprůměrná, rodiče jsou výrazně zapojeni do vedení zájmových kroužků. Velmi dobře spolupracujeme s TJ, SDH, ČRS, ČMS a soutěžní výsledky tomu odpovídají. Vynikajících výsledků dosahujeme v solidární pomoci potřebným dětem hlavně
ve Stonožce / Hnutí na vlastních nohou/, ale i Fond Sidus, Podaná ruka, Aktivní škola.

 

Zlepšili jsme výsledky v okresních olympiádách zejména v dějepisu a přírodopisu, ale i ostatní výsledky svědčí o velmi dobré práci. Zlepšení je třeba v lepší prezentaci ZŠ a MŠ ve Zpravodaji, krajském tisku, odborných pedagogických časopisech. Ve školní družině vyšlo větší zaměření na etiku.

 

Podařilo se nám otevřít fyzikální učebnu, připojit na internet zbylé třídy,  otevřít učebnu dílen. V testech ČŠI pro 4. a 8. ročník z přírodovědných předmětů a  Aj, které jsme si sami uskutečnili, jsme dosáhli nadprůměrných výsledků, což svědčí o dobré práci v rámci vyučování.

 

Standardní řízení školy se projevilo příznivým klimatem pro práci všech zaměstnanců. Stabilně je třeba věnovat pozornost přechodu z 5. do 6. ročníku.

 

Větší důraz je nutné věnovat oblasti sebereflexe a sebehodnocení žáků a žákyň. Toto je potřeba neustále průběžně rozvíjet ve všech vyučovacích předmětech.

 Podařilo se vyměnit tabule na 2. stupni, letošní rok jsme tento úkol vyřešili i na 1. stupni.  Zrekonstruovali jsme školní zahradu MŠ. Podařilo se nám ve spolupráci s městysem vybudovat doskočiště pro skok daleký a vysoký, čímž jsme pomohli rozvíjet sportovní vyžití dětí včetně soutěží.

Provedená autoevaluace úkolů a cílů na rok 2013/14 ukázala zlepšení podmínek pro vzdělávání včetně výsledků srovnávacích testů. Tradičně výborná je spolupráce s rodiči včetně vedení zájmových kroužků. Došlo k ukončení zástupů za mateřskou dovolenou a k odchodu dvou dlouholetých pedagogických pracovnic. Dobré klima ve škole odpovídá tradici menší školy.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

105

85

1

4

0

2. stupeň

67

11

2

27

1

Celkem

172

96

3

31

1

 

 

Přehled o chování

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

105

14

-

1

4

-

-

-

2. stupeň

67

9

5

1

6

2

2

1

Celkem

172

23

5

2

10

2

2

1

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3098

29,5

0

0

2. stupeň

3097

46

46

0,6

Celkem

6195

37,7

46

0,2

 

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

8

1

S vývojovými poruchami učení

3,4,5,8,

4

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a průběžně vyhodnocovaných.

 

F     Hodnocení  ŠVP – 2014

 

Stanovené cíle pro letošní rok v oblasti rizikového chování žáků

 

1.         Prevence šikany

2.         Prevence krádeží

3.         Prevence vandalismu

4.         Pravidelná informovanost 8. třídy o drogových závislostech a alkoholu – exkurze

5.         Dopravní výchova – pokračování v systematické přípravě – 4.třída

6.         Sledování školní docházky - VP

7.         Zdravý životní styl – obezita

8.         Prevence kouření

9.         Korupce

10.       Pokus o získání grantu na plošné proškolení učitelského sboru v práci s třídním kolektivem,

techniky boje proti ostrakismu.

Do plnění MPP byli zapojeni všichni vyučující, kteří spolupracovali se ŠMP. Veškeré preventivní aktivity probíhaly za aktivní podpory vedení školy. Stanovené cíle byly většinou dosaženy vlastními silami, u některých témat jsme požádali o spolupráci odborníky.

 

Z externích odborníků jsme v letošním školním roce využili služeb OS Theia, MUDr. Kravarové, společnosti Učíme se s.r.o. a Policie ČR.

 

Prevence šikany byla letos realizována prostřednictvím osvědčeného OS Theia, se kterým máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Rovněž velmi dobře hodnotím spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR, konkrétně se členem Preventivně informačního oddělení nprap. Bc. Milanem Bajcurou, který se velmi dobře zhostil témat prevence krádeží a vandalismu.

 

Systematická příprava 4. třídy v dopravní výchově byla letos výrazně posílena – kromě celoročního dopravního kroužku jsme vlastními silami zrealizovali projekt Týden dopravní výchovy, do kterého se podařilo zapojit všechny žáky školy. Žáci 3. - 5. třídy navíc prakticky prokázali své nabyté vědomosti a dovednosti z této oblasti na dopravních hřištích v Českých Budějovicích a v Soběslavi.

 

Téma Zdravý životní styl a obezita je každoročně probíráno v příslušných předmětech (např. Přírodopis, Přírodověda, VKZ apod.). Celoškolní terénní soutěž družstev v letošním školním roce toto téma podtrhla a ověřila efektivitu výuky.

 

Podle Dodatku k ŠVP bylo zařazeno do výuky vhodných předmětů i téma Korupce. Dle hodnocení vyučujících se dařilo na konkrétních příkladech demonstrovat a vysvětlit tento nešvar naší společnosti s přihlédnutím k věkovým potřebám žáků.

 

S politováním musím konstatovat, že pokus o získání grantu na proškolení celého učitelského sboru byl neúspěšný. I nadále si tedy musíme vystačit s odbornými konzultacemi pedagogů se ŠMP a VP, popř. dalšími odbornými institucemi.

 

Vzhledem k tomu, že se podstatně zhoršila situace v záškoláctví – řešeno ve spolupráci s OSPOD, dále se objevilo hrubé chování k učitelům (vyjednán nástup jednoho žáky do SVP na září 2014) a stále více se šíří kouření mimo školu, budeme se této oblasti intenzivněji věnovat i v příštím školním roce. Klima v některých třídách v současné době vykazuje negativní výkyvy, proto budeme pokračovat v systematické práci i v této oblasti.

 

Pokračovala dlouhodobá spolupráce s místními organizacemi – SDH, TJ Sokol, myslivecké sdružení, které doplňují nabídku zájmových kroužků pro naše žáky a přispívají tak ke smysluplnému vyplnění volného času dětí.

Během celého roku byly žákům i rodičům k dispozici konzultační hodiny ŠMP.

 

 

             Zpráva výchovného poradce za škol. rok 2013/14

 

Školní akce

Výstava Vzdělání a řemeslo – 8. a 9. třída

Záchytka a dětský detox – 8. třída

MUDr. Kravarová – gynekoložka – 8. a 9. třída (sexuální chování, antikoncepce, ...)

Theia - 6. - 9. třída – téma šikana, psychické a fyzické násilí

Policie ČR – 1. - 9. třída – krádeže

Charitativní sbírka Život dětem – na podporu rodin pečujících o těžce nemocné dítě

Celoškolní soutěž na téma : zdravý životní styl, obezita

Noc s Andersenem – 1. stupeň, 9. třída

Literární úvahy na téma : záškoláctví

 

Integrovaní žáci

Na naší škole pracujeme s 5 integrovanými žáky, kteří mají individuální vzdělávací plán v souladu s doporučením pedagogické a psychologické poradny. Plnění cílů hodnotíme v každém čtvrtletí.

 

Rozmisťování

Tento školní rok bylo rozmisťováno 18 žáků z 9. a 5. třídy. Dva žáci 5. třídy se dostali
na gymnázium, jeden přijat nebyl. 15 žáků 9. třídy bylo rozmístěno, jedna žákyně se nedostala na maturitní obor, zvolila učební obor.

Žáci 9. třídy :

Gymnázia – 1

Střední odborné školy – 10, z toho 4 soukromé školy

Tříleté učební obory – 3

Všichni žáci si mohli podat 2 přihlášky. Poprvé po několika letech dělali žáci přijímací zkoušky.

 

Závěr

Je potřeba klást větší důraz na důležitost prospěchu, hlavně při volbě střední škol.

Je třeba klást větší důraz na důslednost.

Věnovat se žákům 8. a 9. třídy – předávat nové informace o volbě povolání.

Pracovat individuálně se žáky, zvláště s integrovanými.

Zaměřit se na hledání talentovaných žáků a i s nimi individuálně pracovat.

Věnovat se vztahům mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi třídami.

Ve školním roce 2014/2015 je třeba věnovat větší pozornost: záškoláctví, kouření, mezilidským vztahům, slušnému chování, extrémismu, úctě k lidem.

 

G     Další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

V oblasti DVPP bylo provedeno naplánování akcí podle potřeb ZŠ a MŠ a podle zájmu pracovníků. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastnili předmětových školení v rámci tvorby doplňování osnov ŠVP a na vypracování Dodatku k ŠVP. Bylo dokončeno studium VP
se zaměřením na žáky se zdravotním postižením, a specializační studium pro ŠMP /metodik prevence/, ICT Z mají všichni ped. pracovníci a rovněž všichni prošli školením na využití interaktivní tabule v moderním vyučování.  V příštím školním roce je nutné pokračovat v plánování školení pedagogických pracovníků v návaznosti na možný karierní řád. Rovněž je nutné postupně rozšiřovat vzdělávání v oblasti čerpání grantů. Průběžně pokračovalo vzdělávání k ŠVP, zejména
 k Standardům a Dodatku RVP ZV.

 

 

H     Mimoškolní aktivity

    

Na naší škole máme zavedený systém zájmové mimoškolní činnosti, který realizujeme
ve spolupráci s některými organizacemi v místě. Tento úkol jsme přijali proto, že v Dolním Bukovsku není jiná organizace, která by se touto činností zabývala a považujeme za potřebné zajistit využívání volného času dětí pozitivní činností. Zároveň tím naplňujeme zaměření našeho ŠVP - zdravý životní styl, otevřená škola a estetická výchova.    

 

V naší škole pracuje celkem 27 zájmových kroužků, z nichž sedmnáct je přímo organizováno školou. Většinou pracují na velmi dobré úrovni a jsou pro naše děti přínosem. Ze dvaceti dvou vedoucích je patnáct pracovníků školy a sedm z řad veřejnosti.

 

Žáci spolu s vyučujícími a ostatními zaměstnanci jsou již osmnáctým rokem zapojeni
v mezinárodním dětském hnutí „Na vlastních nohou“. Ve spolupráci všech zaměstnanců ZŠ a MŠ, dětí těchto zařízení a široké veřejnosti z řad rodičů a přátel školy byla uspořádána prodejní výstava vlastních výrobků a výtěžek celé akce ( 31.000,-Kč) byl odeslán na konto této organizace. Zároveň jsme se zúčastnili Projektu Šance - Děti ulice, veřejné sbírky Fond Sidus s částkou 2.379,- Kč,
což svědčí o velmi dobře vypěstovaném vztahu dětí k solidaritě. Škola organizuje pravidelně sběr léčivých rostlin, kaštanů a žaludů. Žáci v rámci této akce sebrali léčivé rostliny za 659,- Kč,  kaštany a žaludy za 37.672 Kč.  Rovněž proběhla sběrová akce starého papíru, bylo sebráno 30.780 kg- 6.místo v celorepublikové soutěži, na žáka máme asi 192 kg, 6. místo v průměru na jednotlivce. Sebrali jsme rovněž 32 kg hliníku. Zisk je použit na odměny pro sběrače, na platbu kulturních představení. 

Ve spolupráci se SRPDŠ jsme uspořádali Školský ples, výtěžek 21.000,- Kč byl použit
ve prospěch žáků a žákyň naší školy.

 

Žáci naší školy se zapojili do řady postupových soutěží organizovaných v rámci škol, případně organizacemi, které vedou zájmové kroužky na škole. V soutěžích dosáhli celé řady výborných a solidních výsledků.

 

 

Soutěže organizované školou:

 

Biologická olympiáda - okr. kolo: Krejčová 15.

 

Botanická olympiáda Rudolfa Kurky ve Veselí n. Luž:

obor botanika – Trnková 6., Buřičová 8.

obor zoologie – Matoušková 12., Krejčová 14.

 

Olympiáda z Čj-

školní kolo – 1. místo Kramplová, 2. Loskotová, 3. Koutská

okresní kolo – 42.-46. Kramplová, Loskotová

 

Olympiáda z dějepisu

školní kolo – 1. místo Buřičová, 2. Nejedlý, 3. místo Krejčová

okresní kolo – 15. místo Nejedlý, 30. Buřičová

 

Český jazyk

Vyhodnocení literární soutěže – Mladý Demosthenes-  mladší Kubík 3. , starší  Krejčová 2.

 Recitační soutěž Dětská scéna – Musel, Pochová, Kubík                                                    

 Literární soutěž Palaciové- do republikového finále Zíková

 Eurotime- 2.místo v kraji Víta

 Soutěž Albatros- 1-3 byla Matějková

 

Matematika

Logická olympiáda -Krampl,  Planieta,  Malechová

Matematický klokan- kadet- Nejedlý, Mach, Koudelka

                                   Benjamin- Krampl, Pelcová, Pernicová

Matematická olympiáda-Krampl  školní kolo

Pythagoriáda- 6. a 8. tř.

 

Anglický jazyk

Olympiáda z Aj – starší-Koutská, v okrese 14.

                             mladší-Nečasová, v okrese 17.

Pokračovaly jazykové zkoušky Cambridge

 

 

Rybářská olympiáda

okresní kolo - starší – Trnka Jaroslav 2., Hora Milan 4.

krajské kolo – Trnka 5., Hora 14.

 

Designe

1.- 3. místo v kraji - Machová 8.tř.

 

Zlatá udice

Venčovský 2., Hajný 4., Šturma 5.

Venčovská 2.

 

Zlatá srnčí trofej

oblastní kolo   mladší – P. Trnka

starší – P. Trnková

 

Sportovní soutěže

Sportovní odpoledne 2. Stupně

 

Turnaj ve florbalu 1.-9. tř.

 

Atletického Poháru rozhlasu se zúčastnili starší žáci, kteří obsadili 12. místo, 9. byli v atletickém čtyřboji.

 

Žáci a žákyně 3. - 5. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané McDonald´s Cup a poháru Karla Poborského, kde získal Kokeš cenu pro nejlepšího střelce.

 

Ostatní pravidelné akce

Stonožka - zapojeni žáci, rodiče i organizace (31.000,-), 

Den zdravé výživy

Celoškolní soutěž tříd na podporu pozitivního klimatu / proti šikaně, pro dopravní výchovu/

Lampionový průvod, Dětský den/ spolupráce s hasiči a TJ

Vánoční koledování, Školní akademie

 

 

Výborných výsledků dosahovali žáci a žákyně z hasičského kroužku, kteří vzorně reprezentovali naši školu.    Koudelka a Venčovská  obsadili  2x první místo v okresních a krajských hasičských soutěžích a družstvo postoupilo, do Brna na republikové finále.

Výborné 1. místo obhájili naši žáci v celorepublikovém finále soutěže „Rozpočti si to“ v sestavě Daňková, Bauerová, Kokeš, Vejvoda.

 

V rámci získaných prostředků při sběrových akcích a plesu byli žáci ve spolupráci se SRPDŠ zdarma v Hopsáriu v Českých Budějovicích.

 

Na ukončení školního roku jsme uspořádali velice zdařilou školní akademii ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, která byla nejen rodiči, ale i ostatními občany velice dobře hodnocena.

 

 

CH  Výsledky inspekce provedené ČŠI

 

V tomto školním roce 2013/2014 bylo  provedeno na naší škole  inspekční elektronické zjišťování  ČŠI . 

Předcházející  inspekce:

ve školním roce 2013/14 -      inspekční elektronické zjišťování

ve školním roce 2013/14 -      inspekční elektronické zjišťování – povinné přijímací zkoušky na střední školy a vybavení ICT

ve školním roce 2012/13 -      komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

ve školním roce 2008/9 -        komplexní inspekce v ZŠ a MŠ

ve školním roce 2007/8 -        dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2004/05 -      dílčí inspekce v ZŠ

ve školním roce 2002/03 -      orientační inspekce v MŠ

ve školním roce 2001/02 -      komplexní inspekce v ZŠ

 

V letošním školním roce byla provedena kontrola OIBP PŠ bez podstatných závad a veřejnosprávní finanční kontrola Krajského úřadu České Budějovice  rovněž bez závad. Zároveň jsme byli vybráni do inspekčního elektronického zjišťování průběžné evaluace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

J     Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013.

a)         Příjmy

1. Celkové příjmy - 18.330.273,04Kč

2. Poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zák. zást. - 271.950,-Kč

3. Příjmy z doplňkové činnosti - 2.780.682,17Kč

4. Ostatní příjmy – 194,-Kč

 

b)         Výdaje

1. Investiční výdaje celkem - 0,-

2. Neinvestiční výdaje celkem - 18.330.273,04 Kč

z toho: náklady na platy - 7.961.000,-Kč

OON - 31.000,-Kč

zákonné odvody - 2.710.220,-Kč

učebnice, texty, pomůcky - 128.141,87Kč

ostatní provozní náklady 7.499.911,17,-Kč     

 

 

 

K     Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše škola byla zapojena v následujících rozvojových programech.

 

V loňském roce jsme dokončili čerpání z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IP oblasti podpory 1.4 a odesláním závěrečné monitorovací zprávy tento program ukončili.

 

          V letošním roce jsme obdrželi grant 5.760,- Kč na dopravní výchovu  a grant na kompenzační

pomůcky ve výši 6.000,-Kč.

 

  Do mezinárodních programů naše škola zapojena nebyla.

                                                                                                      

L     Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

 

M    Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko je dlouhodobě zapojena do akce Školní mléko a od 1. 3. 2010 se zapojila do projektu Ovoce do škol, který je financován z cizích zdrojů. 

  

Žádné jiné projekty financované z cizích zdrojů. Škola nepředložila a nerealizovala.

 

 

N     Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Spolupráce s místní odborovou organizací byla do 31. 12. 2011 na velmi dobré úrovni a plně respektovala uzavřenou kolektivní smlouvu. Od 1. 1. 2012 byla místní odborová organizace zrušena. Na výborné úrovni je spolupráce s místními zájmovými organizacemi/ TJ, SDH, ČRS, MS... /, jejichž členové vedou naše zájmové kroužky.

 

 

 

O     Poskytování informací

   

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko o poskytování informací k 28. 2. 2014

Počet žádostí o informaci :     žádné

Počet vyřízených žádostí :      žádné

Počet odvolání :                      žádné

 

 

Podklady pro tuto výroční zprávu byly projednány metodickými orgány školy, učitelkami MŠ
a vych. ŠD ve dnech 27.- 28. 8. 2014. Po připomínkách byla schválena pedagogickou radou dne
29. 8. 2014. Školská rada ZŠ a MŠ schválila výroční zprávu 16. 9. 2014.

 

 

 

V Dolním Bukovsku dne 17. 9. 2014