Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Pro žáky a rodiče > Pro rodiče

Informace pro rodiče

Opatření s ohledem na nouzový stav a karanténu:

Hodnocení

 

Pro rodiče žáků 9. tř.

Obnovení docházky - 9. tř.

Čestné prohlášení

 

Pro rodiče žáků 1. stupně

Obnovení docházky - 1. stupeň

Čestné prohlášení

 

INFORMACE PRO RODIČE v souvislosti s přítomností žáků 9. třídy ve škole od 11. 5.
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky a vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
• Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry.
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog. pracovník a organizuje je do
skupiny.
Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
• Po přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržení, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
V budově školy
• Škola zajistí dostatečné množství desinfekce, časté větrání, důkladné čištění všech místností, dezinfekci povrchů nebo předmětů (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Ve třídě
• Složení skupiny ve třídě je stanoveno předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020
• Maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v jedné lavici ve třídě, vhodné rozmístění lavic)
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry.
• Časté větrání (po každé vyuč. hodině po dobu 5 min)
Školní stravování
• Bude probíhat běžným způsobem, při zajištění zvýšených hygienických opatření
• Každý žák se musí individuálně přihlásit.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáka 9. třídy nejpozději do 7. 5. 2020.
Dále je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení – viz příloha a odevzdat jej prostřednictvím žáka při vstupu do školy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
Výuka bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek od 7,45 do 11,25 hod. ve dvou blocích, jejichž obsahem bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy.
V případě nepřítomnosti žáka na výuce, rodič informuje vyučujícího o důvodech nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole
od 25. 5. 2020
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
• Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry.
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog. pracovník a organizuje je do skupiny.
• Časy příchodů žáků jednotlivých skupin budou rozvrženy tak, aby v jeden čas
u budovy školy bylo co nejméně lidí – rodiče budou informováni po vytvoření
skupin.
Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
• Po přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
• Budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, při dodržení
hygienických pravidel.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované
nedodržení po upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
V budově školy
• Škola zajistí dostatečné množství desinfekce, časté větrání, důkladné čištění všech místností, dezinfekci povrchů nebo předmětů (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Ve třídě
Složení skupiny ve třídě bude stanoveno předem a je neměnné po celou dobu až do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
• Maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici ve třídě (vhodné
rozmístění lavic).
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 m).
• Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce ve třídě.
• Časté větrání (po každé vyuč. hodině po dobu 5 min).
Školní stravování
• Bude probíhat běžným způsobem, při zajištění zvýšených hygienických opatření.
• Každý žák se musí ke stravování individuálně přihlásit.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáka 1. - 5. třídy nejpozději do 18. 5. 2020.
Dále je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení – viz příloha a odevzdat jej prostřednictvím žáka při vstupu do školy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.


Výuka
Dopolední část
Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den v době od 7,45 do 11,25 hod.
Rozvrh vzdělávacích bloků bude upřesněn do 20. 5. 2020, podle počtu a složení vytvořených skupin.
Výuka tělesné výchovy není možná.
Odpolední část
Odpolední činnosti budou vycházet přiměřeně ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny a budou organizovány denně do 16,00 hod.
Ranní družina nebude poskytována.
Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. To znamená, že žák nemusí být zapsán ve ŠD, ale stejně může využívat odpolední aktivity.
V případě nepřítomnosti žáka na výuce, rodič informuje vyučujícího o důvodech nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů.


Žádáme rodiče o informaci, zda se jejich dítě zúčastní výuky od 25. 5. 2020
– vyberte prosím z následujících možností:
- moje dcera/syn nastoupí na dopolední výuku včetně odpolední výuky
- moje dcera/syn nastoupí na dopolední výuku bez odpolední výuky
- moje dcera/syn do školy nenastoupí
Své odpovědi odevzdávejte do školy prostřednictvím třídních učitelů nejpozději
do 18. 5. 2020.


Děkujeme za spolupráci.


Dolní Bukovsko 6. 5. 2020 Mgr. Anna Šubrtová, ředitelka ZŠ a MŠ
Dolní Bukovsko