Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy z porad > Zápis z 1.3.2018

Zápis ze 3. schůze školské rady – 1. 3. 2018

Přítomni: p. Pilarčíková, p. Faflíková, p. Malechová, p. Janečková, p. Tůma, p. Kokešová, p. Kořínková, p. Kovaříková, p. Šebešová

Místo konání: Zasedací místnost úřadu

Legenda při hlasování: souhlasí/nesouhlasí/zdržel se hlasování

 

 

1. Vzhledem ke dvěma novým členkám byl znovu schválen jednací řád (9/0/0), odsouhlaseny stávající funkce předsedkyně (Petra Kokešová) a místopředsedkyně (Petra Šebešová) (vždy 8/0/1).

2. Zápisy ze zasedání ŠR i výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webu školy.

3. Prošli jsme výsledky dotazníkového šetření, představitelé školy doplnili další informace k jednotlivým bodům.

4. V rámci SRPDŠ příští rok se pokusíme zjistit zájem rodičů o školní ples a více rodiče zapojit do příprav (v případě zájmu o akci).

5. Škola hledá někoho na správu webu školy a lektory na jazykovou konverzaci, oslovíme rodiče.

6. Škola se pokusí zamyslet nad skladbou rozvrhů a omezit odpolední vyučování v nejnižších ročnících 1. stupně.

7. Představitelé školy informovali o psychologických dotaznících, které žáci vyplňovali a které se týkaly tří různých oblastí souvisejících s klimatem školy.

8. Byla schválena nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (8/0/1).

9. Řešili jsme koncepci školy, škola by měla mít stanovené konkrétní cíle k vybraným bodům koncepce na jeden školní rok.

10. Řešili jsme téma velkého množství odkladů u předškolních dětí, proběhne beseda s učitelkami 1. st.

11. Na léto je naplánovaná rekonstrukce tříd na 2. stu., byla zakoupena nová interaktivní tabule a nový nábytek (včetně speciálního vybavení pro fyziku).

12. Škola podá na zastupitelstvo městyse žádost o prodloužení uzavření MŠ na celý červenec z důvodu bezpečnostních opatření kvůli stavbě tělocvičny, rodiče o tom budou informováni co nejdříve.

13. Další schůze proběhne na začátku nového školního roku.

 

Zápis sepsala: Petra Šebešová

Odsouhlasila: Petra Kokešová