Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápisy z porad > Zápis z 12.9.217

Zápis z ustavující schůze školské rady – 12. 9. 2017

Přítomni: p. Pilarčíková, p. Faflíková, p. Machová, p. Janečková, p. Tůma, p. Kokešová, p. Schořovská, p. Šebešová, p. Šubrtová

Nepřítomni: p. Malechová

Místo konání: Zasedací místnost úřadu

Legenda při hlasování: souhlasí/nesouhlasí/zdržel se hlasování

 

 

1. P. Kokešová navrhne jednací řád a pošle emailem, jeho schválení a volba předsedy a místopředsedy ŠR proběhne na další schůzi.

2. P. Šebešová navrhne evaluační dotazníky pro žáky a rodiče ZŠ a MŠ, pošle emailem před další schůzí k připomínkám.

3. Doporučení pro příští výroční zprávu: rozepsat zkratky, podrobněji rozvést výsledky srovnávacích testů.

4. Prodiskutovali jsme výroční zprávu, schválena bude na příští schůzi.

5. ŠR se bude postupně podílet na návrzích koncepce školy na základě stávající koncepce a výsledků evaluačních dotazníků.

6. Další schůze proběhne 5. 10. od 18.00 v zasedací síni městyse.

 

Zápis sepsala: Petra Šebešová

Odsouhlasila: Petra Kokešová